Articole
7. Securitatea si Sanatatea in Munca

7.2
Verificarea PRAM

Viorel Andrievici

Verificarile PRAM reprezinta verificarea prizelor de impamantare si paratrasnetelor si are ca scop:
• Prevenirea electrocutarii personalului care utilizeaza instalatia electrica si echipamentul de lucru;
• Prevenirea incendierii cladirilor si prevenirea distrugerii aparaturii electrice si electronice;
• Verificare continuitatii nulului de protectie.

Conform art. 39 (9.f) din Legea Securitatii si Sanatatii in Munca (legea 319/2006), constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 5.000 lei la 10.000 lei nerespectarea reglementarilor de securitate si sanatate in munca privind prevenirea accidentelor prin electrocutare la executarea, exploatarea, intretinerea si repararea instalatiilor si a echipamentelor electrice, precum si pentru prevenirea efectelor electricitatii statice si ale descarcarilor atmosferice.

Verificarea si masurarea se efectueaza conform HG 1146/2006 Anexa 1 pct. 3.3.16.2. (“Instalatiile sau echipamentele de munca electrice trebuie sa fie verificate la receptie, inainte de punerea in functiune si apoi periodic in exploatare, precum si dupa fiecare reparatie sau modificare, fiind interzisa punerea sub tensiune a instalatiei, utilajului sau echipamentului care nu a corespuns la una dintre aceste verificari”).

De asemenea, HG 1.146 / 2006 specifica urmatoarele: 3.3.18. Mijloacele si echipamentele electrice de protectie trebuie sa fie verificate, in conformitate cu prevederile reglementarilor si regulilor tehnice aplicabile, inainte de utilizare, la punerea in functiune, dupa reparatii sau modificari si apoi periodic (in exploatare).

Verificarea Pram se face de persoane fizice sau juridice autorizate ANRE tip A1 (conform Legii nr. 13/2007 a energiei electrice, care la art. 11, alin. 20, lit. t) stipuleaza ca ANRE este abiltata sa ateste operatorii economici si sa autorizeze electricienii care proiecteaza si executa lucrari in instalatiile electrice).

Verificarea PRAM reprezinta masurarea rezistentei de dispersie a instalatiei de pamantare si paratrasnetului cu aparat special pentru acest scop. Aparatul este verificat periodic de metrologie autorizata. 

Periodicitatea verificarii PRAM este prevazuta de legislatia si/sau cu practicile nationale dupa cum urmeaza :

- NTE 01 116/2001 - Norma tehnica energetica privind incercarile si masuratorile la echipamente si instalatii electrice: 

     20.1. Masurarea rezistentei de dispersie
     Conditii de executie a probei
Verificarea va fi efectuata numai de catre personal instruit pentru astfel de masurari. 
     Momentul efectuarii probei
B. Instalatii de joasa tensiune, cu exceptia stalpilor, o data la 2 ani, iar in exploatarile subterane, de doua ori pe an pentru cele locale si o data pe an pentru reteaua generala. 
In mediile foarte periculoase - o data pe an.

     20.2. Verificarea gradului de corodare a instalatiilor de legare la pamant
     Momentul efectuarii probelor

Dupa 10 ani de la ingropare si ulterior cel putin o data la 5 ani
 

     - Ordin nr. 108 din 1 August 2001/ Ministerul de Interne/ pentru aprobarea DGPSI 004-
Dispozitii generale privind reducerea riscurilor de incendiu generate de incarcari electrostatice:
     Art. 94. Masurarea rezistentei de dispersie pentru instalatia de legare la pamant se face:
a) in instalatii subterane si in instalatii locale de legare la pamant,cel putin de doua ori pe an;
b) la retelele generale de legare la pamant, cel putin o data pe an 

Verificarea Periodica a Instalatiilor Electrice trebuie executata deoarece prin aceasta putem evita situatii neplacute cum ar fi de exemplu: incendii, electrocutari, deconectari in alimentarea cu energie.

Verificarile periodice PRAM pot constitui obiective de control ale institutiilor abilitate ale statului in cadrul firmei d-voastra, cum ar fi :Inspectoratul Teritorial de Munca,Protectia Consumatorului si Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta. 

Verificarea periodica a instalatiilor electrice este necesara, deoarece toate instalatiile se deterioreaza din cauza unui numar de factori cum ar fi incarcare excesiva a circuitelor, uzura echipamentelor, coroziune , imbatrinirea izolatiilor. 
In consecinta legislatia prevede ca instalatiile electrice trebuie sa fie mentinute intr-o stare corespunzatoare de siguranta, iar pentru aceasta ele trebuie sa fie inspectate si testate periodic. 

Aceste verificari cuprind o serie de masuratori cum sunt: rezistenta de izolatie, impedanta de bucla, curentul de scurt circuit, rezistenta de dispersie a prizelor de pamant, continuitatea centurii de impamantare, verificarea aparatelor de protectie inclusiv a disjunctoarelor diferentiale.

In urma verificarii PRAM se intocmeste un Raport de verificare/ incercare care cuprinde:

• Conditiile de masurare;
• Tipul aparatului;
• Executantul si locul masurarii.

In cazul in care valorile masurate nu corespund normelor, instalatia prezinta pericol de electrocutare, iar paratrasnetul nu mai prezinta siguranta impotriva incendierii in caz de trasnet. Pentru evitarea acestor evenimente nedorite, putem remedia rapid problemele si executam reverificare PRAM pentru

Executia lucrarilor se efectueaza in baza unui contract de prestari servicii.

281 Documente Anexe la Codul Muncii