Sindicate - Pachet Complet

Descriere
Istoric Actualizari
Procedura Comanda

SINDICATE - PACHET COMPLET cuprinde documentele necesare pentru înființarea, organizarea sau modificarea unui sindicat, unei federații, confederații sau uniuni sindicale teritoriale.


Cele 49 documente organizate în 12 foldere, având 86 pagini (fără documentele de la Exemple) sunt următoarele:


01. Explicatii

01. Procedura dobandire PJ Sindicat (extras Legea 367_2022).doc

02. Etape infiintare sindicat.doc

03. Procedura obtinere reprezentativitate org sindicale (extras Legea 367_2022).doc

04. Procedura dobandire PJ Federatii, Confederatii, Uniuni (extras Legea 367_2022).doc

 

02. Modele

01. Procesul-verbal de constituire a sindicatului

02. Lista membrilor organelor de conducere a sindicatului.doc

03. Procesul-verbal de constituire a federatiei sindicale.doc

04. Cerere dobandire a PJ de catre sindicat (art.14 legea 367_2022).doc

05. Cerere dobandire a PJ de catre fed sau confed sind (art.45 legea 367_2022).doc

06. Procura speciala autentificata infiintare Federatie.doc

07. Procesul-verbal sedinta de modificare a statutului, organelor de conducere etc.doc

08. Cerere modificare Statut sau Conducere Sindicat sau Federatie.doc

09. Hotararea sindicatului de asociere in federatie.doc

10. Lista membrilor organelor de conducere ale fed sind.doc

 

Subfoldere ale folderului 02. Modele

01. Statute

01. Statut Sindicat - model.doc

02. Statut Federatie Sindicala - model.doc

03. Statut Confederatie Sindicala - model.doc

04. Statut Uniune Sindicala Teritoriala - model.doc

 

02. Reprezentativitate

01. Cerere depunere dosar ITM (art. 54_1 legea 367_2022).doc

02. Cerere constatare reprezentativitate sindicat fed confed (art. 54_3 legea 367_2022).doc

03. Imputernicire pt formalitati cerere reprezentativitate Sindicat.doc

04. Declaratie nr total membri Federatie (art.55_A_d legea 367_2022).doc

05. Declaratie nr total membri Sindicat (art.55_B_b Legea 367_2022).doc

 06. Declaratie nr total membri Sindicat (art.55_D_b Legea 367_2022).doc

 07. Adeverinta nr total angajati (art.55_D_c legea 367_2022).doc

 08. Tabel centralizator - lista cu structurile judetene ale confed (art.55_A_b legea 367_2022).docx

 09. Tabel centralizator nr.membri Confederatie (art.55_A_d Legea 367_2022).doc

 10. Tabel centralizator nr.membri Federatie (art.55_B_b Legea 367_2022).doc

 11. Declaratie afiliere la o singura organizatie (ex art.55 Ae Bd Cd legea 367_2022).docx

 

03. Cereri adeziune, afiliere

01. Cerere inscriere angajat in sindicat (Cerere de adeziune).doc

02. Cerere afiliere a unui sindicat la o federatie.doc

03. Cerere afiliere Federatie la Confederatie.doc

 

Alte foldere

03. Exemple

Modificare Statut si Conducere (1 fișier)

Reprezentativitate (1 fișier)

ROF (6 fișiere)

Statute (7 fișiere)

 

04. Legislatie

01. Explicatii privind legislatia organizatiilor sindicale.doc

 

05. Istoricul actualizarilor

 01. Istoricul actualizarilor.doc

Modelele de documente Rubinian sunt documente electronice complexe, profesionist intocmite, continand detalii si solutii pentru cele mai diverse situatii concrete. Ele sunt editabile, putand fi adaptate necesitatilor dvs. de afaceri.

281 Documente Anexe la Codul Muncii