CAEN 2019
Clasificarea Activitatilor din Economia Nationala

82
Activitati de secretariat, servicii suport si alte activitati de servicii prestate in principal intreprinderilor

12 documente conexe
281 Documente Anexe la Codul Muncii