CAEN 2024
Clasificarea Activitatilor din Economia Nationala

06
Extracţia petrolului brut şi a gazelor naturale

2 documente conexe
281 Documente Anexe la Codul Muncii