CAEN 2023
Clasificarea Activitatilor din Economia Nationala

015
Activităţi în ferme mixte (cultura vegetală combinată cu creşterea animalelor)

10 documente conexe
281 Documente Anexe la Codul Muncii