Ordonanta de Urgenta a Guvernului 26/2019
pentru modificarea și completarea unor acte normative

Tematici Dreptul muncii

Fisa actului

Ordonanta de Urgenta a Guvernului 26/2019 pentru modificarea și completarea unor acte normative a fost publicata in
Monitorul Oficial partea 1, nr. 309 din 19 aprilie 2019
Emitent: Guvernul României
Data intrarii in vigoare: 19 aprilie 2019

Ascunde

(...) Redăm doar articolul care modifică Codul Muncii (...)

Art. IV. -

După articolul 147 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 345 din 18 mai 2011, cu modificările și completările ulterioare, se introduce un nou articol, articolul 1471, cu următorul cuprins:

" Art. 1471. -

(1) Salariatele care urmează o procedură de fertilizare,«in vitro», beneficiază anual, de un concediu de odihnă suplimentar, plătit, de trei zile care se acordă după cum urmează:

  1. 1 zi la data efectuării puncției ovariene;
  2. 2 zile începând cu data efectuării embriotransferului.

(2) Cererea privind acordarea concediului de odihnă suplimentar prevăzut la alin. (1) va fi însoțită de scrisoarea medicală eliberată de medicul specialist, în condițiile legii."

(...)

281 Documente Anexe la Codul Muncii