Ordinul 81/2012
privind modificarea si completarea Clasificarii ocupatiilor din Romania - nivel de ocupatie (sase caractere), aprobata prin Ordinul ministrului muncii, familiei si protectiei sociale si al presedintelui Institutului National de Statistica nr. 1.832/856/2011

Tematici COR

Nr. 177/81

Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale

Institutul National de Statistica

in baza:

- Hotararii Guvernului nr. 575 bis/1992 cu privire la realizarea unor nomenclatoare unitare de interes general prevazute in conceptia generala a informatizarii in Romania;

- art. 2 din Hotararea Guvernului nr. 1.352/2010 privind aprobarea structurii Clasificarii ocupatiilor din Romania - nivel grupa de baza, conform Clasificarii Internationale Standard a Ocupatiilor - ISCO 08;

- Ordinului ministrului muncii si solidaritatii sociale si al presedintelui Institutului National de Statistica nr. 270/273/2002 privind aprobarea Procedurii de actualizare a nomenclatorului Clasificarea ocupatiilor din Romania,

in temeiul art. 12 din Hotararea Guvernului nr. 11/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Muncii, Familiei si Protectiei Sociale, cu modificarile si completarile ulterioare, si al art. 7 alin. (1) din Hotararea Guvernului nr. 957/2005 privind organizarea si functionarea Institutului National de Statistica, cu modificarile si completarile ulterioare,

ministrul muncii, familiei si protectiei sociale si presedintele Institutului National de Statistica emit urmatorul ordin:

Art. 1.

Clasificarea ocupatiilor din Romania - nivel de ocupatie (sase caractere), aprobata prin Ordinul ministrului muncii, familiei si protectiei sociale si al presedintelui Institutului National de Statistica nr. 1.832/856/2011, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 561 din 8 august 2011, se modifica si se completeaza cu noile ocupatii practicate in cadrul economiei nationale prevazute in lista din anexa care face parte integranta din prezentul ordin.

Art. 2.

Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

Ministrul muncii, familiei si protectiei sociale,
Sulfina Barbu

Presedintele Institutului National de Statistica
Vergil Voineagu

ANEXa

LISTA 
ocupatiilor practicate in cadrul economiei nationale ce modifica si completeaza Clasificarea ocupatiilor din Romania - nivel de ocupatie (sase caractere)

 

1.

Arbitru de fotbal

codul - 342216

 

2.

Agent de turism pentru circuite tematice

codul - 422111

 

3.

Asistent de cercetare stiintifica in domeniul hidrologiei, hidrogeologiei si gospodaririi apelor

codul - 211445

 

4.

Cercetator stiintific in domeniul hidrologiei, hidrogeologiei si gospodaririi apelor

codul - 211444

 

5.

Consilier vanzari bijuterii si ceasuri

codul - 332204

 

6.

Coordonator in materie de securitate si sanatate in munca pentru logistica (studii medii)

codul - 325726

 

7.

Coordonator in materie de securitate si sanatate in munca pentru logistica (studii superioare)

codul - 226308

 

8.

Coordonator productie RTV

codul - 215316

 

9.

Director centru judetean de resurse si asistenta educationala (CJRAE)

codul - 235919

 

10.

Director club sportiv scolar

codul - 134508

 

11.

Director de departament ticketing

codul - 143918

 

12.

Evaluator bunuri culturale

codul - 241267

 

13.

Evaluator de evaluatori

codul - 242409

 

14.

Evaluator de furnizori si programe de formare

codul - 242408

 

15.

Evaluator extern

codul - 242410

 

16.

Expert in monitorizarea comportarii constructiilor

codul - 214236

 

17.

Expert/specialist in parteneriat public-privat

codul - 242221

 

18.

Gemolog

codul - 241266

 

19.

Hidrogeolog

codul - 211446

 

20.

Iluzionist de circ

codul - 516912

 

21.

Inspector scolar pentru proiecte educationale

codul - 235921

 

22.

Jurnalist TV (studii medii)

codul - 264224

 

23.

Jurnalist TV (studii superioare)

codul - 264225

 

24.

Jurnalist TV senior

codul - 264226

 

25.

Laborant pentru constructii de drumuri si constructii civile

codul - 711104

 

26.

Maestru magician

codul - 265445

 

27.

Maistru bijutier

codul - 731311

 

28.

Manager de intreprindere sociala

codul - 112036

 

29.

Manager dezvoltare durabila pentru mobila sau componente

codul - 325728

 

30.

Mecanic intretinere si reparatii utilaje din industria textila, confectii si incaltaminte

codul - 723311

 

31.

Operator fabricatie flux

codul - 821106

 

32.

Pirotehnician

codul - 754204

 

33.

Prestidigitator

codul - 516911

 

34.

Producator delegat TV

codul - 265441

 

35.

Producator executiv TV

codul - 134918

 

36.

Producator general

codul - 112037

 

37.

Producator teren (studii medii)

codul - 265444

 

38.

Producator teren (studii superioare)

codul - 265443

 

39.

Producator TV

codul - 265442

 

40.

Referent protocol aeroportuar

codul - 432343

 

41.

Responsabil industrializare produs

codul - 121916

 

42.

Responsabil produs

codul - 122109

 

43.

Responsabil tehnic cu urmarirea curenta a comportarii constructiilor

codul - 214234

 

44.

Specialist arii protejate

codul - 213306

 

45.

Specialist in e-Afaceri

codul - 251301

 

46.

Specialist in economia sociala

codul - 341206

 

47.

Specialist in e-Guvernare

codul - 251302

 

48.

Specialist in e-Media

codul - 251303

 

49.

Specialist in e-Sanatate

codul - 251304

 

50.

Specialist in urmarirea comportarii constructiilor

codul - 214235

 


51.

Specialist securitate si sanatate in munca in domeniul servicii de intretinere si reparatii autovehicule (studii medii)


codul - 325727

 

52.

Sef grup functional tehnic

codul - 121917

 

53.

Sef linie fabricatie

codul - 121915

 

54.

Sef proces fabricatie

codul - 121913

 

55.

Sef sectiune tehnica

codul - 121914

 

56.

Tehnician platou

codul - 311920

 

Se modifica denumirea ocupatiei cod 221108 din "medic medicina in familie" in "medic medicina de familie".

Se modifica denumirea ocupatiei cod 261205 din "magistrat consultant" in "asistent judiciar".

Se rectifica codul ocupatiei "inspector general vanatoare" din 121103 in 131103.

Se rectifica codul ocupatiei "expert inginer metalurg" din 214707 in 214607.

Se rectifica codul ocupatiei "cercetator in turnarea metalelor" din 214944 in 214644.

Se rectifica codul ocupatiei "mercantizor" din 322402 in 332402.

Se muta ocupatia "expert tehnic extrajudiciar" din grupa majora 3 "Tehnicieni si alti specialisti din domeniul tehnic" in grupa majora 2 "Specialisti in diverse domenii de activitate" si va avea codul 214951.

Se muta ocupatia "consilier de probatiune" din grupa de baza 2612 "Magistrati" in grupa de baza 2619 "Specialisti in domeniul juridic neclasificati in grupele de baza anterioare" si va avea codul 261921.

Se muta ocupatia "inspector de probatiune" din grupa de baza 2612 "Magistrati" in grupa de baza 2619 "Specialisti in domeniul juridic neclasificati in grupele de baza anterioare" si va avea codul 261922.

Se muta ocupatia "administrator societate comerciala" din grupa de baza 2149 "Ingineri si asimilati neclasificati in grupele de baza anterioare" in grupa de baza 2421 "Analisti de management si organizare" si va avea codul 242111.

Se radiaza ocupatia "inspector justitie", cod 261902.

Se radiaza ocupatia "consilier de justitie", cod 261904.

Se radiaza ocupatia "referent de specialitate in justitie", cod 261905.

Se radiaza ocupatia "inspector general judecatoresc", cod 261907.

Se radiaza ocupatia "inspector general notarial", cod 261908.

Se radiaza ocupatia "inspector general penitenciare", cod 261909.

Se radiaza ocupatia "conducator carte funciara", cod 341102.

Se radiaza ocupatia "grefier dactilograf (curte de apel, tribunal, judecatorie)", cod 341109.

Se radiaza ocupatia "videojurnalist" de la codul 216608, care se regaseste cu aceeasi denumire la codul 265436.

Se radiaza ocupatia "fotograf si tehnician la echipamente de inregistrare imagine si sunet" de la codul 343105, care se regaseste cu denumirea "fotograf" la codul 343101si cu denumirea "tehnician la echipamente de inregistrare imagine si sunet" la codul 352134.

281 Documente Anexe la Codul Muncii