Ordinul 433/2014
pentru completarea Clasificării ocupaţiilor din România - nivel de ocupaţie (şase caractere), aprobată prin Ordinul ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale şi al preşedintelui Institutului Naţional de Statistică nr. 1.832/856/2011

Tematici COR

Fisa actului

Ordinul 433/2014 pentru completarea Clasificării ocupaţiilor din România - nivel de ocupaţie (şase caractere), aprobată prin Ordinul ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale şi al preşedintelui Institutului Naţional de Statistică nr. 1.832/856/2011 a fost publicata in
Monitorul Oficial partea 1, nr. 245 din 7 aprilie 2014
Emitent: Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice - MMFPSPV
Data intrarii in vigoare: 7 aprilie 2014

Ascunde

Nr. 433/138

Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice

Institutul Naţional de Statistică

În baza:

- Hotărârii Guvernului nr. 575 bis/1992 cu privire la realizarea unor nomenclatoare unitare de interes general prevăzute în concepţia generală a informatizării în România;

- art. 2 din Hotărârea Guvernului nr. 1.352/2010 privind aprobarea structurii Clasificării ocupaţiilor din România - nivel grupă de bază, conform Clasificării internaţionale standard a ocupaţiilor - ISCO 08, cu modificările şi completările ulterioare;

- art. III din Hotărârea Guvernului nr. 1.116/2013 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.352/2010 privind aprobarea structurii Clasificării ocupaţiilor din România - nivel grupă de bază, conform Clasificării internaţionale standard a ocupaţiilor - ISCO 08;

- Ordinului ministrului muncii şi solidarităţii sociale şi al preşedintelui Institutului Naţional de Statistică nr. 270/273/2002 privind aprobarea Procedurii de actualizare a nomenclatorului Clasificarea ocupaţiilor din România,

în temeiul art. 12 din Hotărârea Guvernului nr. 10/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 7 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 957/2005 privind organizarea şi funcţionarea Institutului Naţional de Statistică, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice şi preşedintele Institutului Naţional de Statistică emit următorul ordin:

Art. I. -

Clasificarea ocupaţiilor din România - nivel de ocupaţie (şase caractere), aprobată prin Ordinul ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale şi al preşedintelui Institutului Naţional de Statistică nr. 1.832/856/2011, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 561 din 8 august 2011, cu modificările şi completările ulterioare, se completează cu descrierile şi ocupaţiile aferente grupelor de bază nou-introduse, conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 1.116/2013 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.352/2010 privind aprobarea structurii Clasificării ocupaţiilor din România nivel grupă de bază, conform Clasificării internaţionale standard a ocupaţiilor - ISCO 08, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

 

Art. II. -

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice,

Rovana Plumb   Preşedintele Institutului Naţional de Statistică,

Tudorel Andrei

 

ANEXĂ

Descrierile şi ocupaţiile aferente grupelor de bază nou-introduse conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 1.116/2013 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.352/2010 privind aprobarea structurii Clasificării ocupaţiilor din România - nivel grupă de bază, conform Clasificării internaţionale standard a ocupaţiilor - ISCO 08

2429 Specialişti în administraţie neclasificaţi în grupele de bază anterioare

Această grupă de bază cuprinde specialişti în administraţie neclasificaţi în altă parte în grupa minoră 242 - Specialişti în domeniul administrativ. De exemplu, grupa de bază include specialiştii care elaborează strategiile şi programele instituţiilor publice, organizaţiilor şi companiilor cu impact social şi economic.

242901 auditor responsabilitate socială

242902 responsabil al managementului responsabilităţii sociale

242903 manager de responsabilitate socială

 

3414 Personal didactic în învăţământul primar

Personalul din învăţământul primar instruieşte copiii în mod individual şi în grup, folosind diferite metode şi materiale didactice pe care le adaptează la nevoile diferite ale copiilor, observă şi evaluează performanţele şi comportamentul acestora, supraveghează copiii în timpul pauzelor.

341401 învăţător

341402 institutor

 

3415 Personal didactic în învăţământul preşcolar

Personalul din învăţământul preşcolar desfăşoară activităţi individuale şi de grup concepute prin abordarea holistică a dezvoltării copilului, care integrează dezvoltarea fizică, sănătatea, dezvoltarea limbajului şi comunicării, dezvoltarea cognitivă şi socioemoţională a copilului.

341501 educatoare

341502 educator puericultor

 

3416 Instructori şi asimilaţi din învăţământ

Instructorii şi asimilaţii din învăţământ desfăşoară activităţi de educaţie extraşcolare, programe de recreere şi organizează activităţi educative complementare care vizează dezvoltarea elevilor în plan cultural-artistic, tehnic-aplicativ, sportiv şi turistic.

341601 instructor şcolar auto

 

3419 Personal în învăţământ neclasificat în grupele de bază anterioare

Această grupă de bază conţine personal din învăţământ neclasificat în altă parte în grupa majoră 3 - Tehnicieni şi alţi specialişti din domeniul tehnic. De exemplu, grupa de bază include personalul din învăţământ care planifică, pregăteşte şi furnizează lecţii şi ateliere de lucru individuale şi de grup pentru nivelul de competenţă, interesele şi aptitudinile elevilor şi consiliază elevii pentru a-i ajuta să înţeleagă şi să depăşească probleme personale sociale sau de comportament care ar putea afecta educaţia lor.

341901 maistru instructor

341902 pedagog şcolar

341903 secretar şcoală

341904 şef atelier şcoală

341905 mediator şcolar

281 Documente Anexe la Codul Muncii