Ordinul 42/2023
privind modificarea și completarea Clasificării ocupațiilor din România - nivel de ocupație (șase caractere), aprobată prin Ordinul ministrului muncii, familiei și protecției sociale și al președintelui Institutului Național de Statistică nr. 1.832/856/2011

Tematici COR

Fisa actului

Având în vedere dispozițiile:

– art. 14 alin. (2) din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă, cu modificările și completările ulterioare;

– Hotărârii Guvernului nr. 575 bis/1992 cu privire la realizarea unor nomenclatoare unitare de interes general prevăzute în concepția generală a informatizării în România;

– art. 9 și 10 din Hotărârea Guvernului nr. 1.352/2010 privind aprobarea structurii Clasificării ocupațiilor din România - nivel grupă de bază, conform Clasificării internaționale standard a ocupațiilor - ISCO 08, republicată, cu modificările ulterioare;

– Ordinului ministrului muncii și solidarității sociale și al președintelui Institutului Național de Statistică nr. 37/83/2022 pentru aprobarea Procedurii de actualizare a Clasificării ocupațiilor din România;

– Referatului privind actualizarea Clasificării ocupațiilor din România (COR) nr. 1/DPOCMP din 3.01.2023,

în temeiul art. 18 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 23/2022 privind organizarea și funcționarea Ministerului Muncii și Solidarității Sociale, cu modificările și completările ulterioare, și al art. 7 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 957/2005 privind organizarea și funcționarea Institutului Național de Statistică, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

ministrul muncii și solidarității sociale și președintele Institutului Național de Statistică emit următorul ordin:

Articolul I

Clasificarea ocupațiilor din România - nivel de ocupație (șase caractere), aprobată prin Ordinul ministrului muncii, familiei și protecției sociale și al președintelui Institutului Național de Statistică nr. 1.832/856/2011, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 561 din 8 august 2011, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează cu noile ocupații practicate în cadrul economiei naționale, prevăzute în lista din anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Articolul II

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
Ministrul muncii și solidarității sociale,
Marius-Constantin Budăi
Președintele Institutului Național de Statistică,
Tudorel Andrei

ANEXĂ

LISTA
ocupațiilor practicate în cadrul economiei naționale care modifică și completează Clasificarea ocupațiilor din România - nivel de ocupație (șase caractere)

Nr.  crt.

Denumirea ocupației

Codul COR

1.

broker de servicii pentru afaceri

331109

2.

consilier de cuplu

263514

3.

evaluator accesibilitate

242121

4.

inginer de securitate sisteme înglobate

252912

5.

inginer în domeniul securității TIC

252911

6.

instructor dresaj câini ghizi

516403

7.

lucrător hotelier

515110

8.

manager clienți strategici

122110

9.

numerolog

516102

10.

tehnician imprimare 3D

311809

11.

tehnician inspecții și reparații pale de turbine eoliene

311312

12.

tehnician instalare turbine eoliene

311313

13.

tehnician mentenanță turbine eoliene

311311


Se mută ocupația „inspector aeronautic“ din grupa de 2152 Ingineri electroniști în grupa de bază 2422 Specialiști în domeniul politicilor administrative la codul 242237.

Se redenumește ocupația „specialist sisteme de calificare“ ca „analist ocupațional“ și păstrează același cod 242313 în grupa de bază 2423 Specialiști în domeniul resurselor umane și de personal.

Se redenumește ocupația „expert evaluator de întreprinderi“ ca „evaluator autorizat“ și păstrează același cod 241251 în grupa de bază 2412 Specialiști consultanți în domeniul financiar și al investițiilor.

Se elimină ocupația „expert evaluator de proprietăți imobiliare“ cod 241252 din grupa de bază 2412 Specialiști consultanți în domeniul financiar și al investițiilor.

Se elimină ocupația „expert evaluator de bunuri mobile“ cod 241253 din grupa de bază 2412 Specialiști consultanți în domeniul financiar și al investițiilor.

Se elimină ocupația „expert evaluator de active financiare“ cod 241254 din grupa de bază 2412 Specialiști consultanți în domeniul financiar și al investițiilor.

Se elimină ocupația „jurisconsult“ cod 261102 din grupa de bază 2611 Avocați.

------

281 Documente Anexe la Codul Muncii