Ordinul 38/2022
privind modificarea şi completarea Clasificării ocupaţiilor din România - nivel de ocupaţie (şase caractere), aprobată prin Ordinul ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale şi al preşedintelui Institutului Naţional de Statistică nr. 1.832/856/2011

Tematici COR

Fisa actului

Având în vedere dispozițiile:
– art. 14 alin. (2) din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă, cu modificările și completările ulterioare;

– Hotărârii Guvernului nr. 575 bis/1992 cu privire la realizarea unor nomenclatoare unitare de interes general prevăzute în concepția generală a informatizării în România; 

– art. 9 și 10 din Hotărârea Guvernului nr. 1.352/2010 privind aprobarea structurii Clasificării ocupațiilor din România - nivel grupă de bază, conform Clasificării internaționale standard a ocupațiilor - ISCO 08, republicată, cu modificările ulterioare;

– Ordinului ministrului muncii și solidarității sociale și al președintelui Institutului Național de Statistică nr. 270/273/2002 privind aprobarea Procedurii de actualizare a nomenclatorului Clasificarea ocupațiilor din România;

– Referatului privind actualizarea Clasificării ocupațiilor din România (COR) nr. 38/DPOCMP din 6.01.2022;

– Notei nr. 36/DPOCMP din 6.01.2022 privind proiectul de Ordin privind modificarea și completarea Clasificării ocupațiilor din România - nivel de ocupație (șase caractere), aprobată prin Ordinul ministrului muncii, familiei și protecției sociale și al președintelui Institutului Național de Statistică nr. 1.832/856/2011, și dezbaterea publică a acestuia referitoare la introducerea ocupației analist comportamental,

în temeiul art. 18 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 23/2022 privind organizarea și funcționarea Ministerului Muncii și Solidarității Sociale și al art. 7 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 957/2005 privind organizarea și funcționarea Institutului Național de Statistică, republicată, cu modificările și completările ulterioare,


ministrul muncii și solidarității sociale și președintele Institutului Național de Statistică emit următorul ordin:

Articolul I


Clasificarea ocupațiilor din România - nivel de ocupație (șase caractere), aprobată prin Ordinul ministrului muncii, familiei și protecției sociale și al președintelui Institutului Național de Statistică nr. 1.832/856/2011, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 561 din 8 august 2011, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:

1. Se modifică și se completează cu noile ocupații practicate în cadrul economiei naționale, prevăzute în lista din anexa nr. 1 care face parte integrantă din prezentul ordin.

2. Se elimină ocupațiile care nu mai sunt practicate în cadrul economiei naționale, prevăzute în lista din anexa nr. 2 care face parte integrantă din prezentul ordin.

Articolul II

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
Ministrul muncii și solidarității sociale,
Marius-Constantin Budăi
Președintele Institutului Național de Statistică,
Tudorel Andrei

Anexa nr. 1


LISTA
ocupațiilor practicate în cadrul economiei naționale care modifică și completează Clasificarea ocupațiilor din România - nivel de ocupație (șase caractere)


Nr. crt.


Denumirea ocupației


Cod COR

1.

administrator de securitate în domeniul TIC

252908

2.

analist comportamental

226927

3.

analist de afaceri

242120

4.

analist de afaceri în domeniul TIC

251102

5.

analist în servicii și politici de sănătate

242233

6.

analist testare software

351108

7.

aranjor muzică

265245

8.

arhitect de interior

216111

9.

arhitect de sistem în domeniul TIC

251104

10.

artist multimedia

265111

11.

asistent medical specializat

222102

12.

auditor de securitate cibernetică

252906

13.

barman preparator de cafea (barista)

513203

14.

chimist analist

211312

15.

compozitor muzică de film/teatru

265240

16.

compozitor muzică electronică

265241

17.

compozitor muzică publicitară

265243

18.

compozitor muzică sacră

265242

19.

compozitor muzică ușoară/pop

265239

20.

conducător formație muzicală

265248

21.

consilier de stat

111241

22.

consilier filosofic

263311

23.

consultant de securitate cibernetică

252907

24.

consultant muzical

265256

25.

degustător de cafea

751502

26.

dezvoltator de sisteme în domeniul TIC

251105

27.

director import export cafea, ceai, cacao și mirodenii

132456

28.

director pentru relația cu investitorii

121920

29.

dirijor ansamblu vocal bisericesc

265249

30.

documentarist muzică

265255

31.

emailator manual/artizan

731607

32.

etnomuzicolog

265258

33.

expert în criminalistică informatică

252909

34.

expert în investigații digitale

252905

35.

expert în prăjirea cafelei

214537

36.

expert în securitate cibernetică

252904

37.

expert surse deschise

252902

38.

inginer biomedical

214957

39.

inginer foraj

214658

40.

inginer horticultor

213230

41.

inginer în producția alimentară

214142

42.

inginer mentenanță și reparații

214143

43.

inginer punere în funcțiune

214958

44.

inginer specialist în robotică

214959

45.

inginer sudor

214496

46.

manager analiză de business în domeniul TIC

251103

47.

manager de securitate sisteme informatice

252910

48.

manager transformare digitală

242119

49.

mediator muzical

265251

50.

muzician jazz

265246

51.

ofițer de poliție penitenciară

242905

52.

operator măcinare cafea

816055

53.

operator prelucrare cafea

816054

54.

orchestrator

265244

55.

producător muzical

265250

56.

profesor-antrenor

235923

57.

psalt

265247

58.

realizator muzical

265254

59.

redactor muzical

265252

60.

reporter muzical

265253

61.

specialist digitalizare

242118

62.

specialist în pregătire fizică

235924

63.

specialist în reciclarea deșeurilor

214312

64.

specialist în securitate cibernetică pentru sisteme automatizate de comandă-control

252903

65.

specialist muzicologie bizantină/gregoriană

265257

66.

specialist pentru relația cu investitorii

241272

67.

specialist tehnologia alimentelor

214538

68.

stilist extensii gene

514211

69.

tehnician ergonomist

325729


Se mută ocupația expert achiziții publice din grupa de bază 2149 Ingineri și asimilați neclasificați în grupele de bază anterioare în grupa de bază 2421 Analiști de management și organizare la codul 242116.

Se mută ocupația analist resurse umane din grupa de bază 3333 Agenți de recrutare și contractori în grupa de bază 2423 Specialiști în domeniul resurselor umane și de personal la codul 242325.

Se mută ocupația critic muzical din grupa de bază 2642 Jurnaliști în grupa de bază 2652 Muzicieni, cântăreți și compozitori la codul 265231.

Se redenumește ocupația copiator note muzicale ca tehnoredactor partituri și păstrează același cod 265217 în grupa de bază 2652 Muzicieni, cântăreți și compozitori.

Se redenumește ocupația inspector/referent resurse umane ca referent resurse umane și păstrează același cod 333304 în grupa de bază 3333 Agenți de recrutare și contractori.

Anexa nr. 2

LISTA
ocupațiilor care nu mai sunt practicate în cadrul economiei naționale și se elimină din cuprinsul Clasificării ocupațiilor din România - nivel de ocupație (șase caractere)


Nr. crt.


Denumirea ocupației


Cod COR

1.

operator curățare chimică la schimbătoarele de căldură cu plăci

313112

2.

ștanțator de filme

352117

3.

operator truka

352118

4.

teletipist

413105

5.

telexist

413106

6.

rediționar

432318

7.

inspector telegrame

441207

8.

șef vagon poștal

441212

9.

tăietor garnituri de carde

721428

10.

mașinist mecanic la confecționare garnituri carde

721429

11.

confecționer ferodouri

722109

12.

cașerator și șlefuitor de celuloid pentru carcase acordeoane

731203

13.

ceruitor de piastrine pentru acordeoane

731204

14.

râșnitor smalț

731410

15.

formator tuburi spectrale

731506

16.

galvanotipist

732107

17.

corodor prin procedee chimice (tiefdruc și zinco)

732108

18.

turnător valuri

732116

19.

fasonator produse din azbociment

811402

20.

preparator pastă de azbociment

811405

21.

tratamentist produse din azbociment

811406

22.

confecționer garnituri din azbest

811410

23.

preparator ferodouri

813132

24.

finisor universal ferodouri

813133

25.

decapsulator

815101

26.

decuscutor

815102

27.

topitor in și cânepă

815103

28.

melițator in și cânepă

815104

29.

înnobilator in și cânepă

815105

30.

scuturător in și cânepă

815106

31.

lucrător în bataje (bătător)

815107

32.

destrămător

815108

33.

carbonizator textile

815109

34.

scuturător

815110

35.

pieptănător

815114

36.

zdrobitor și uleiator textile

815115

37.

operator mașini puitoare

815116

38.

formator mănuși fibre liberiene

815117

39.

montator la lipit ace

815118

40.

curățitor-șlefuitor garnituri carde

815119

41.

cilindror în filaturi

815120

42.

disponent în filaturi

815121

43.

pregătitor gogoși de mătase (fierbător)

815122

44.

prelucrător fire de mătase din gogoși (filator)

815123

45.

înnodător fire de mătase naturală

815124

46.

finisor fire de mătase naturală

815125

47.

prelucrător deșeuri gogoși de mătase naturală

815126

48.

șnuruitor Jaqard

815203

49.

operator canelator

815206

50.

pâslitor

815213

51.

confecționer polizoare din pâslă

815214

52.

operator piuar

815418

53.

operator scămoșetor

815419

54.

naphtolator la imprimerie

815426

55.

vaporizator la imprimerie

815427

56.

presator axe la cilindrul de imprimat

815429

57.

colector și sortator păr

816008

58.

preparator ulei de copite

816009

59.

valorificator glande

816012

60.

preparator pepsină, cheag

816013

61.

filtrator-deshidratorist

817214

62.

confecționer tuburi cinescop

821210


----

281 Documente Anexe la Codul Muncii