Ordinul 1988/2022
privind modificarea și completarea Clasificării ocupațiilor din România - nivel de ocupație (șase caractere), aprobată prin Ordinul ministrului muncii, familiei și protecției sociale și al președintelui Institutului Național de Statistică nr. 1.832/856/2011

Tematici COR

Fisa actului

Având în vedere dispozițiile:

– art. 14 alin. (2) din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă, cu modificările și completările ulterioare;

– Hotărârii Guvernului nr. 575 bis/1992 cu privire la realizarea unor nomenclatoare unitare de interes general prevăzute în concepția generală a informatizării în România;

– art. 9 și 10 din Hotărârea Guvernului nr. 1.352/2010 privind aprobarea structurii Clasificării ocupațiilor din România - nivel grupă de bază, conform Clasificării internaționale standard a ocupațiilor - ISCO 08, republicată, cu modificările ulterioare;

– Ordinului ministrului muncii și solidarității sociale și al președintelui Institutului Național de Statistică nr. 37/83/2022 pentru aprobarea Procedurii de actualizare a Clasificării ocupațiilor din România;

– Referatului privind actualizarea Clasificării ocupațiilor din România (COR) nr. 2.088/DPOCMP/11.10.2022,


în temeiul art. 18 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 23/2022 privind organizarea și funcționarea Ministerului Muncii și Solidarității Sociale și al art. 7 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 957/2005 privind organizarea și funcționarea Institutului Național de Statistică, republicată, cu modificările și completările ulterioare,


ministrul muncii și solidarității sociale și președintele Institutului Național de Statistică emit următorul ordin:

Articolul I

Clasificarea ocupațiilor din România - nivel de ocupație (șase caractere), aprobată prin Ordinul ministrului muncii, familiei și protecției sociale și al președintelui Institutului Național de Statistică nr. 1.832/856/2011, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 561 din 8 august 2011, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează cu noile ocupații practicate în cadrul economiei naționale, prevăzute în lista din anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Articolul II

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
Ministrul muncii și solidarității sociale,
Marius-Constantin Budăi
Președintele Institutului Național de Statistică,
Tudorel Andrei

ANEXĂ

LISTA
ocupațiilor practicate în cadrul economiei naționale care modifică și completează Clasificarea ocupațiilor din România - nivel de ocupație (șase caractere)

Nr. crt.

Denumire ocupație

Cod COR

1.

coordonator programe de sport

242235

2.

creator de conținut online

343526

3.

logistician responsabil comenzi

432114

4.

manager comerț electronic

243106

5.

manager logistică și distribuție

132457

6.

ofițer de politici recreaționale

242236

7.

operator în centrale hidroelectrice

313114

8.

operator platformă logistică

818307

9.

organizator evenimente

333201

10.

registrator de registrul comerțului

261925

11.

tehnician în hotelărie

422406


Se redenumește ocupația „auditor de sistem de management pentru sănătate și securitate ocupațională“ ca „auditor de sistem de management al sănătății și securității în muncă“ și se mută din grupa de bază 3257 Inspectori în domeniul protecției mediului și sănătății ocupaționale, asimilați în grupa de bază 2263 Specialiști în domeniul mediului și al igienei și sănătății ocupaționale la codul 226310.

Se mută ocupația „specialist în managementul deșeurilor“ din grupa de bază 3257 Inspectori în domeniul protecției mediului și sănătății ocupaționale, asimilați în grupa de bază 2133 Specialiști în domeniul protecției mediului la codul 213310.

Se mută ocupația „auditor de mediu“ din grupa de bază 3257 Inspectori în domeniul protecției mediului și sănătății ocupaționale, asimilați în grupa de bază 2133 Specialiști în domeniul protecției mediului la codul 213311.

Se mută ocupația „manager al sistemelor de management de mediu“ din grupa de bază 3257 Inspectori în domeniul protecției mediului și sănătății ocupaționale, asimilați în grupa de bază 2133 Specialiști în domeniul protecției mediului la codul 213312.

----

281 Documente Anexe la Codul Muncii