Ordinul 1915/2023
privind modificarea și completarea Clasificării ocupațiilor din România - nivel de ocupație (șase caractere), aprobată prin Ordinul ministrului muncii, familiei și protecției sociale și al președintelui Institutului Național de Statistică nr. 1.832/856/2011

Tematici COR

Fisa actului

Având în vedere dispozițiile:

– art. 14 alin. (2) din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă, cu modificările și completările ulterioare;

– Hotărârii Guvernului nr. 575 bis/1992 cu privire la realizarea unor nomenclatoare unitare de interes general prevăzute în concepția generală a informatizării în România;

– art. 9 și 10 din Hotărârea Guvernului nr. 1.352/2010 privind aprobarea structurii Clasificării ocupațiilor din România - nivel grupă de bază, conform Clasificării internaționale standard a ocupațiilor - ISCO 08, republicată, cu modificările ulterioare;

– Ordinului ministrului muncii și solidarității sociale și al președintelui Institutului Național de Statistică nr. 37/83/2022 pentru aprobarea Procedurii de actualizare a Clasificării ocupațiilor din România;

– Referatului privind actualizarea Clasificării ocupațiilor din România (COR) nr. 1.309/DPOCMP din 31.07.2023,

în temeiul art. 18 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 23/2022 privind organizarea și funcționarea Ministerului Muncii și Solidarității Sociale, cu modificările ulterioare, și al art. 7 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 957/2005 privind organizarea și funcționarea Institutului Național de Statistică, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

ministrul muncii și solidarității sociale și președintele Institutului Național de Statistică emit următorul ordin:

Articolul I

Clasificarea ocupațiilor din România - nivel de ocupație (șase caractere), aprobată prin Ordinul ministrului muncii, familiei și protecției sociale și al președintelui Institutului Național de Statistică nr. 1.832/856/2011, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 561 din 8 august 2011, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează cu noile ocupații practicate în cadrul economiei naționale, prevăzute în lista din anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Articolul II

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

p. Ministrul muncii și solidarității sociale,
Mădălin-Cristian Vasilcoiu,
secretar de stat
Președintele Institutului Național de Statistică,
Tudorel Andrei

ANEXĂ


LISTA
ocupațiilor practicate în cadrul economiei naționale care modifică și completează Clasificarea ocupațiilor din România - nivel de ocupație (șase caractere)

Nr. crt.

Denumirea ocupației

Codul COR

1.

Scafandru de mare adâncime

754110

2.

Animator emisiuni cultural-muzicale de radio și televiziune

265259

3.

Responsabil producție artistică teatru muzical

265260


Se mută ocupația „analist tehnic piețe financiare“ din grupa de bază 3312 Ofițeri de credite în grupa de bază 2413 Analiști financiari la codul 241312.

Se redenumește ocupația „instalator ventilare și condiționare apă“ ca „instalator ventilare și condiționare aer“ și se păstrează același cod 712606 în grupa de bază 7126 Instalatori și montatori de țevi.

Se redenumește ocupația „scafandru“ ca „scafandru autonom“ și se păstrează același cod 754101 în grupa de bază 7541 Scafandri.

Se redenumește ocupația „scafandru greu“ ca „scafandru cu alimentare de la suprafață până la 30 metri“ și se păstrează același cod 754105 în grupa de bază 7541 Scafandri.

Se redenumește ocupația „scafandru lucrător subacvatic“ ca „scafandru cu alimentare de la suprafață până la 50 metri“ și se păstrează codul 754102 în grupa de bază 7541 Scafandri.

----

281 Documente Anexe la Codul Muncii