Ordinul 1477/2020
privind modificarea și completarea Clasificării ocupațiilor din România - nivel de ocupație (șase caractere), aprobată prin Ordinul ministrului muncii, familiei și protecției sociale și al președintelui Institutului Național de Statistică nr. 1.832/856/2011

Tematici COR

Fisa actului

Ordinul 1477/2020 privind modificarea și completarea Clasificării ocupațiilor din România - nivel de ocupație (șase caractere), aprobată prin Ordinul ministrului muncii, familiei și protecției sociale și al președintelui Institutului Național de Statistică nr. 1.832/856/2011 a fost publicata in
Monitorul Oficial partea 1, nr. 965 din 20 octombrie 2020
Emitent: Ministerul Muncii și Justiției Sociale / Institutul Național de Statistică
Data intrarii in vigoare: 20 octombrie 2020

Ascunde

Nr. 1.477/1.056

Ministerul Muncii și Protecției Sociale

Institutul Național de Statistică

 

În baza:

  • art. 14 alin. (2) din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă, cu modificările și completările ulterioare;
  • Hotărârii Guvernului nr. 575 bis/1992 cu privire la realizarea unor nomenclatoare unitare de interes general prevăzute în concepția generală a informatizării în România;
  • art. 9 și 10 din Hotărârea Guvernului nr. 1.352/2010 privind aprobarea structurii Clasificării ocupațiilor din România - nivel grupă de bază, conform Clasificării internaționale standard a ocupațiilor - ISCO 08, republicată, cu modificările ulterioare;
  • Ordinului ministrului muncii și solidarității sociale și al președintelui Institutului Național de Statistică nr. 270/273/2002 privind aprobarea Procedurii de actualizare a nomenclatorului Clasificarea ocupațiilor din România;

având în vedere Referatul privind actualizarea Clasificării ocupațiilor din România (COR) nr. 1.836/DPOCMP din 21.07.2020 și Nota de prezentare și motivare nr. 44.913 din 21.09.2020,

în temeiul art. 15 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 81/2020 privind organizarea și funcționarea Ministerului Muncii și Protecției Sociale, cu completările ulterioare, și al art. 7 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 957/2005 privind organizarea și funcționarea Institutului Național de Statistică, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

ministrul muncii și protecției sociale și președintele Institutului Național de Statistică emit următorul ordin:

Art. I. -

Clasificarea ocupațiilor din România - nivel de ocupație (șase caractere), aprobată prin Ordinul ministrului muncii, familiei și protecției sociale și al președintelui Institutului Național de Statistică nr. 1.832/856/2011, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 561 din 8 august 2011, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează cu noile ocupații practicate în cadrul economiei naționale, prevăzute în lista din anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

 

Art. II. -

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

     
 

Ministrul muncii și protecției sociale,
Victoria Violeta Alexandru

Președintele Institutului Național de Statistică,
Tudorel Andrei

 

ANEXĂ

LISTA
ocupațiilor practicate în cadrul economiei naționale care modifică și completează Clasificarea ocupațiilor din România - nivel de ocupație (șase caractere)

       
 

Nr. crt.

Denumirea ocupației

Cod COR

 

1.

administrator programe naționale boli transmisibile

325201

 

2.

agent rețea boli transmisibile

325202

 

3.

arhitect naval

214494

 

4.

asistent coordonator programe naționale curative și boli netransmisibile

325203

 

5.

auditor public extern

121131

 

6.

cercetător de nave

214495

 

7.

recepționer medical

334403

 

8.

responsabil tehnic cu execuția

214239

 

9.

stilist extensii de păr

514104

 

10.

transcriptor medical

334404

 

Se mută ocupația "operator deratizare, dezinsecție, dezinfecție" din grupa de bază "9624 Muncitori pentru servicii de colectare/distribuție a apei și a lemnelor de foc" în grupa de bază "9622 Muncitori pentru diverse servicii ocazionale" la codul 962205.

Se mută ocupația "disc jockey" din grupa de bază "2652 Muzicieni, cântăreți și compozitori" în grupa de bază "3435 Alți specialiști asimilați din domeniul artistic și cultural" la codul 343525.

Se redenumește ocupația "agent de penitenciare" ca "agent de poliție penitenciară" și păstrează același cod 541301 în grupa de bază "5413 Agenți de penitenciare".

281 Documente Anexe la Codul Muncii