Ordinul 1419/2014
privind modificarea si completarea Clasificarii ocupatiilor din Romania - nivel de ocupatie (sase caractere), aprobata prin Ordinul ministrului muncii, familiei si protectiei sociale si al presedintelui Institutului National de Statistica nr. 1.832/856/2011

Tematici COR

Ministerul Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice

Institutul National de Statistica

in baza:

- art. 14 alin. (2) din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca, cu modificarile si completarile ulterioare;

- Hotararii Guvernului nr. 575 bis/1992 cu privire la realizarea unor nomenclatoare unitare de interes general prevazute in conceptia generala a informatizarii in Romania;

- art. 9 si 10 din Hotararea Guvernului nr. 1.352/2010 privind aprobarea structurii Clasificarii ocupatiilor din Romania - nivel grupa de baza, conform Clasificarii internationale standard a ocupatiilor - ISCO 08, republicata;

- Ordinului ministrului muncii si solidaritatii sociale si al presedintelui Institutului National de Statistica nr. 270/273/2002 privind aprobarea Procedurii de actualizare a nomenclatorului Clasificarea ocupatiilor din Romania,

in temeiul art. 18 alin. (3) din Hotararea Guvernului nr. 344/2014 privind organizarea si functionarea Ministerului Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice, precum si pentru modificarea unor acte normative si al art. 7 alin. (1) din Hotararea Guvernului nr. 957/2005 privind organizarea si functionarea Institutului National de Statistica, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,

ministrul muncii, familiei, protectiei sociale si persoanelor varstnice si presedintele Institutului National de Statistica emit urmatorul ordin:

 

Art. I. 

Clasificarea ocupatiilor din Romania - nivel de ocupatie (sase caractere), aprobata prin Ordinul ministrului muncii, familiei si protectiei sociale si al presedintelui Institutului National de Statistica nr. 1.832/856/2011, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 561 din 8 august 2011, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza cu noile ocupatii practicate in cadrul economiei, prevazute in lista din anexa care face parte integranta din prezentul ordin.

 

Art. II. 

Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

     
 

Ministrul muncii, familiei,
protectiei sociale si persoanelor varstnice,
Rovana Plumb

Presedintele Institutului National de Statistica,
Tudorel Andrei

ANEXa 

LISTA 
ocupatiilor practicate in cadrul economiei nationale ce modifica si completeaza Clasificarea ocupatiilor din Romania - nivel de ocupatie (sase caractere)

       
 

1.

administrator port

codul - 214238

 

2.

antrenor national

codul - 342220

 

3.

auditor/evaluator sisteme de management de securitate

codul - 214141

 

4.

consilier mediator

codul - 235922

 

5.

electrician operator

codul - 741314

 

6.

expert in egalitate de sanse

codul - 242230

 

7.

ghid canioning

codul - 511320

 

8.

ghid turistic pentru pesteri amenajate

codul - 511319

 

9.

inspector suprastructuri mobile marfuri periculoase

codul - 214488

 

10.

instructor canioning

codul - 342308

 

11.

instructor salvaspeo

codul - 342306

 

12.

instructor speologie

codul - 342307

 

13.

insotitor speolog

codul - 511318

 

14.

mecanic operator

codul - 721435

 

15.

peisagist

codul - 216202

 

16.

revizor tehnic auto

codul - 432344

 

17.

salvator din mediul subteran speologic

codul - 541908

 

18.

salvator din mediul subacvatic speologic

codul - 541909

 

19.

speolog utilitar

codul - 711926

 

20.

sportiv de inalta performanta

codul - 342104

 

21.

sportiv de performanta

codul - 342105

 

22.

sef sucursala (studii superioare)

codul - 121918

 

23.

sef compartiment (studii superioare)

codul - 121919

Se muta ocupatia "paramedic" din Grupa de baza 2240 "Paramedici" in Grupa de baza 3259 "Alti specialisti in domeniul sanatatii, asimilati, neclasificati in grupele de baza anterioare" si va avea codul 325903.

281 Documente Anexe la Codul Muncii