Norma Metodologica de aplicare a Legii SSM nr. 319/2006 (HG 1425/2006 actualizata inclusiv cu HG 955/2010 si HG 1242/2011)

Articolul 184
Cerintele specifice pentru elaborarea suportului de curs prevazut la art. 179 lit. c)

Din lipsa unui titlu oficial, articolul a fost denumit de catre Rubinian

Cerintele specifice pentru elaborarea suportului de curs prevazut la art. 179 lit. c) sunt:

a) sa fie elaborat in baza unei documentari bibliografice la zi;

b) sa utilizeze terminologia specifica securitatii si sanatatii in munca;

c) sa fie elaborat pe o tematica orientata spre grupuri-tinta, respectiv angajatorii care si-au asumat atributii din domeniul securitatii si sanatatii in munca si reprezentantii lucratorilor cu raspunderi specifice in domeniul securitatii si sanatatii lucratorilor;

d) sa fie redactat clar, concis, adaptat nivelului de pregatire al grupului-tinta caruia ii este destinat;

e) informatiile sa fie sistematizate intr-o organizare logica a continutului, orientate spre situatii concrete de munca;

f) sa evidentieze consecintele neaplicarii si/sau nerespectarii legislatiei din domeniul securitatii si sanatatii in munca.

Adnotãri
Modificãri
Modificari

Articolul a fost modificat de Art. I, punctul 96. din HG 955/2010. Textul anterior era:

Cerintele specifice pentru elaborarea suportului de curs destinat instruirii lucratorilor in domeniul securitatii si sanatatii in munca sunt:

a) sa fie elaborat in baza unei documentari bibliografice la zi;

b) sa utilizeze terminologia specifica securitatii si sanatatii in munca;

c) sa fie elaborat pe o tematica orientata spre grupuri-tinta de lucratori si tipul instruirii, dezvoltata efectiv pentru inlaturarea problemelor de securitate si sanatate in munca ce rezulta din evaluarea riscurilor si adaptata evolutiei riscurilor sau aparitiei de riscuri noi;

d) sa fie redactat clar, concis, accesibil, adaptat nivelului de pregatire al grupului-tinta caruia ii este destinat;

e) informatiile sa fie sistematizate intr-o organizare logica a continutului, orientate spre situatii concrete de munca;

f) sa cuprinda ilustratii, desene, scheme, pictograme si tabele explicative, daca este necesar;

g) sa evidentieze consecintele neaplicarii si/sau nerespectarii legislatiei din domeniul securitatii si sanatatii in munca.

Tematici SSM, SU, PSI

Fisa actului

Norma Metodologica din 30 octombrie 2006 de aplicare a prevederilor Legii securitatii si sanatatii in munca nr. 319/2006 a fost publicata in
Monitorul Oficial partea 1, nr. 882 din 30 octombrie 2006
Emitent: Guvernul Romaniei
Data intrarii in vigoare: 30 octombrie 2006

Conform art. I, punctul 120. din HG 955/2010:

*) In cuprinsul normelor metodologice se inlocuiesc urmatoarele sintagme:

- sintagma "autoritatea de sanatate publica" se inlocuieste cu sintagma "directia de sanatate publica";

- sintagma "Ministerul Sanatatii Publice" se inlocuieste cu sintagma "Ministerul Sanatatii";

- sintagma "Ministerul Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei" se inlocuieste cu sintagma "Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale".

Ascunde
281 Documente Anexe la Codul Muncii