Norma Metodologica de aplicare a Legii SSM nr. 319/2006 (HG 1425/2006 actualizata inclusiv cu HG 955/2010 si HG 1242/2011)

Articolul 128
Continutul procesului-verbal de cercetare a evenimentului

Din lipsa unui titlu oficial, articolul a fost denumit de catre Rubinian

Procesul-verbal de cercetare a evenimentului trebuie sa contina urmatoarele capitole:

a) data incheierii procesului-verbal;

b) numele persoanelor si in ce calitate efectueaza cercetarea evenimentului;

c) perioada de timp si locul in care s-a efectuat cercetarea;

d) obiectul cercetarii;

e) data si ora producerii evenimentului;

f) locul producerii evenimentului;

g) datele de identificare a angajatorului la care s-a produs evenimentul, numele reprezentantului sau legal;

h) datele de identificare a accidentatului/accidentatilor;

i) descrierea detaliata a locului, echipamentului de munca, a imprejurarilor si modului in care s-a produs evenimentul;

j) urmarile evenimentului si/sau urmarile suferite de persoanele accidentate;

k) cauza producerii evenimentului;

l) alte cauze care au concurat la producerea evenimentului;

m) alte constatari facute cu ocazia cercetarii evenimentului;

n) persoanele raspunzatoare de incalcarea reglementarilor legale, din capitolele de la lit. k), I) si m);

o) sanctiunile contraventionale aplicate;

p) propuneri pentru cercetare penala;

q) caracterul accidentului;

r) angajatorul care inregistreaza accidentul de munca sau incidentul periculos;

s) masuri dispuse pentru prevenirea altor evenimente similare si persoanele responsabile pentru realizarea acestora;

t) termenul de raportare la inspectoratul teritorial de munca privind realizarea masurilor prevazute la lit. s);

u) numarul de exemplare in care s-a incheiat procesul-verbal de cercetare si repartizarea acestora;

v) numele si semnatura persoanei/ persoanelor care a/au efectuat cercetarea;

w) avizul inspectorului-sef adjunct securitate si sanatate in munca/ avizul inspectorului general de stat adjunct securitate si sanatate in munca;

x) viza inspectorului-sef/ inspectorului general de stat.

Adnotãri
Modificãri
Modificari

Litera w a fost modificata de Art. I, punctul 70. din HG 955/2010. Textul anterior era:

w) avizul inspectorului-sef adjunct securitate si sanatate in munca;

Tematici SSM, SU, PSI

Fisa actului

Norma Metodologica din 30 octombrie 2006 de aplicare a prevederilor Legii securitatii si sanatatii in munca nr. 319/2006 a fost publicata in
Monitorul Oficial partea 1, nr. 882 din 30 octombrie 2006
Emitent: Guvernul Romaniei
Data intrarii in vigoare: 30 octombrie 2006

Conform art. I, punctul 120. din HG 955/2010:

*) In cuprinsul normelor metodologice se inlocuiesc urmatoarele sintagme:

- sintagma "autoritatea de sanatate publica" se inlocuieste cu sintagma "directia de sanatate publica";

- sintagma "Ministerul Sanatatii Publice" se inlocuieste cu sintagma "Ministerul Sanatatii";

- sintagma "Ministerul Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei" se inlocuieste cu sintagma "Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale".

Ascunde
281 Documente Anexe la Codul Muncii