Norma Metodologica de aplicare a Legii SSM nr. 319/2006 (HG 1425/2006 actualizata inclusiv cu HG 955/2010 si HG 1242/2011)

Articolul 103
Activitati in vederea realizarii masurilor prevazute la art. 102

Din lipsa unui titlu oficial, articolul a fost denumit de catre Rubinian

(1) In vederea realizarii masurilor prevazute la art. 102 lit. a), in prealabil angajatorul va desemna lucratorii care trebuie sa opreasca echipamentele de munca si va asigura instruirea acestora.

(2) In vederea realizarii masurilor precizate la art. 102 lit. b), in prealabil angajatorul trebuie:

a) sa intocmeasca planul de evacuare a lucratorilor;

b) sa afiseze planul de evacuare la loc vizibil;

c) sa instruiasca lucratorii in vederea aplicarii planului de evacuare si sa verifice modul in care si-au insusit cunostintele.

(3) In vederea realizarii masurilor precizate la art. 102 lit. c), in prealabil angajatorul trebuie:

a) sa desemneze lucratorii care trebuie sa contacteze serviciile specializate si sa ii instruiasca in acest sens;

b) sa asigure mijloacele de comunicare necesare contactarii serviciilor specializate.

(4) In vederea realizarii masurilor precizate la art. 102 lit. d), in prealabil angajatorul trebuie sa stabileasca modul operativ de anuntare la nivel ierarhic superior.

(5) In vederea realizarii masurilor precizate la art. 102 lit. e), in prealabil angajatorul trebuie:

a) sa desemneze lucratorii care au capacitatea necesara sa elimine starea de pericol grav si iminent, sa asigure instruirea si dotarea lor cu mijloace tehnice necesare interventiei;

b) sa stabileasca serviciile specializate care pot interveni.

Adnotãri
Comentariu
Planul de evacuare

Planul de evacuare este reglementat in anexa 2 la Normele Metodologice generale de aparare impotriva incendiilor.

Tematici SSM, SU, PSI

Fisa actului

Norma Metodologica din 30 octombrie 2006 de aplicare a prevederilor Legii securitatii si sanatatii in munca nr. 319/2006 a fost publicata in
Monitorul Oficial partea 1, nr. 882 din 30 octombrie 2006
Emitent: Guvernul Romaniei
Data intrarii in vigoare: 30 octombrie 2006

Conform art. I, punctul 120. din HG 955/2010:

*) In cuprinsul normelor metodologice se inlocuiesc urmatoarele sintagme:

- sintagma "autoritatea de sanatate publica" se inlocuieste cu sintagma "directia de sanatate publica";

- sintagma "Ministerul Sanatatii Publice" se inlocuieste cu sintagma "Ministerul Sanatatii";

- sintagma "Ministerul Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei" se inlocuieste cu sintagma "Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale".

Ascunde
281 Documente Anexe la Codul Muncii