Norma Metodologica de aplicare a Legii SSM nr. 319/2006 (HG 1425/2006 actualizata inclusiv cu HG 955/2010 si HG 1242/2011)

Articolul 61
Timpul necesar exercitarii atributiilor specifice de catre reprezentantii lucratorilor in CSSM

Din lipsa unui titlu oficial, articolul a fost denumit de catre Rubinian

(1) Angajatorul are obligatia sa acorde fiecarui reprezentant al lucratorilor in comitetele de securitate si sanatate in munca timpul necesar exercitarii atributiilor specifice.

(2) Timpul alocat acestei activitati va fi considerat timp de munca si va fi de cel putin:

a) 2 ore pe luna in unitatile avand un efectiv de pana la 99 de lucratori;

b) 5 ore pe luna in unitatile avand un efectiv intre 100 si 299 de lucratori;

c) 10 ore pe luna in unitatile avand un efectiv intre 300 si 499 de lucratori;

d) 15 ore pe luna in unitatile avand un efectiv intre 500 si 1.499 de lucratori;

e) 20 de ore pe luna in unitatile avand un efectiv de 1.500 de lucratori si peste.

(3) Instruirea necesara exercitarii rolului de membru in comitetul de securitate si sanatate in munca trebuie sa se realizeze in timpul programului de lucru si pe cheltuiala unitatii.

Tematici SSM, SU, PSI

Fisa actului

Norma Metodologica din 30 octombrie 2006 de aplicare a prevederilor Legii securitatii si sanatatii in munca nr. 319/2006 a fost publicata in
Monitorul Oficial partea 1, nr. 882 din 30 octombrie 2006
Emitent: Guvernul Romaniei
Data intrarii in vigoare: 30 octombrie 2006

Conform art. I, punctul 120. din HG 955/2010:

*) In cuprinsul normelor metodologice se inlocuiesc urmatoarele sintagme:

- sintagma "autoritatea de sanatate publica" se inlocuieste cu sintagma "directia de sanatate publica";

- sintagma "Ministerul Sanatatii Publice" se inlocuieste cu sintagma "Ministerul Sanatatii";

- sintagma "Ministerul Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei" se inlocuieste cu sintagma "Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale".

Ascunde
281 Documente Anexe la Codul Muncii