Norma Metodologica de aplicare a Legii SSM nr. 319/2006 (HG 1425/2006 actualizata inclusiv cu HG 955/2010 si HG 1242/2011)

Articolul 34
Raportul de activitate semestrial al SEPP

Din lipsa unui titlu oficial, articolul a fost denumit de catre Rubinian

(1) Serviciul extern de prevenire si protectie trebuie sa intocmeasca un raport de activitate semestrial, potrivit modelului prevazut in anexa nr. 10.

(2) Raportul trebuie inaintat, in termen de 15 zile de la incheierea semestrului, inspectoratului teritorial de munca pe raza caruia serviciul extern de prevenire si protectie isi are sediul social.

Adnotãri
Comentariu
Retragerea certificatului de abilitare in cazul neinaintarii a doua rapoarte semestriale consecutive

Conform art. 41 (1) NSSM, certificatul de abilitare se retrage de catre Comisia de abilitare si avizare care l-a eliberat daca solicitantul nu a depus doua rapoarte semestriale consecutive, in termen, la inspectoratul teritorial de munca.

Comentariu
Contraventii

Vezi contraventia de la art. 40 din LSSM.

Modificãri
Modificari

Articolul a fost modificat de Art. I, punctul 19. din HG 955/2010. Textul anterior era:

(1) Serviciul extern are obligatia sa transmita inspectoratului teritorial de munca pe raza caruia isi are sediul, domiciliul sau resedinta o copie de pe certificatul de abilitare, in termen de 10 zile de la data primirii acestuia.

(2) Serviciul extern trebuie sa intocmeasca, in doua exemplare, un raport de activitate semestrial, conform modelului prevazut in anexa nr. 10.

(3) Rapoartele vor fi inaintate inspectoratului teritorial de munca pe raza caruia isi are sediul, domiciliul sau resedinta serviciul extern.

(4) Inspectoratul va analiza rapoartele de activitate si va restitui un exemplar serviciului extern, iar un exemplar il va arhiva.

Tematici SSM, SU, PSI

Fisa actului

Norma Metodologica din 30 octombrie 2006 de aplicare a prevederilor Legii securitatii si sanatatii in munca nr. 319/2006 a fost publicata in
Monitorul Oficial partea 1, nr. 882 din 30 octombrie 2006
Emitent: Guvernul Romaniei
Data intrarii in vigoare: 30 octombrie 2006

Conform art. I, punctul 120. din HG 955/2010:

*) In cuprinsul normelor metodologice se inlocuiesc urmatoarele sintagme:

- sintagma "autoritatea de sanatate publica" se inlocuieste cu sintagma "directia de sanatate publica";

- sintagma "Ministerul Sanatatii Publice" se inlocuieste cu sintagma "Ministerul Sanatatii";

- sintagma "Ministerul Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei" se inlocuieste cu sintagma "Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale".

Ascunde
281 Documente Anexe la Codul Muncii