Norma Metodologica de aplicare a Legii SSM nr. 319/2006 (HG 1425/2006 actualizata inclusiv cu HG 955/2010 si HG 1242/2011)

Anexa 6
Continutul minim al cursurilor necesare pregatirii in domeniul securitatii si sanatatii in munca

Din lipsa unui titlu oficial, articolul a fost denumit de catre Rubinian

A) Suportul de curs destinat programelor de pregatire in domeniul securitatii si sanatatii in munca prevazute la art. 16 alin. (1) lit. c) si la art. 55 alin. (1) din normele metodologice, pentru angajatori si, respectiv, pentru reprezentantii lucratorilor cu raspunderi specifice in domeniul securitatii si sanatatii lucratorilor cuprinde:

1. cadrul legislativ general referitor la securitatea si sanatatea in munca;

2. concepte de baza referitoare la securitatea si sanatatea in munca;

3. notiuni despre riscuri generale si prevenirea lor;

4. notiuni despre riscuri specifice si prevenirea lor in sectorul corespunzator activitatii intreprinderii si/sau unitatii;

5. acordarea primului ajutor. Total: 40 de ore.

 

B) Suportul de curs destinat programelor de formare profesionala in domeniul securitatii si sanatatii in munca prevazute la art. 49 alin. (1) lit. b) si la art. 50 alin. (1) lit. b) din normele metodologice cuprinde:

1. cadrul legislativ general referitor la securitatea si sanatatea in munca;

2. criterii generale pentru evaluarea riscurilor;

3. organizarea activitatilor de prevenire si protectie;

4. actiuni in caz de urgenta: planuri de urgenta si de evacuare, prim ajutor;

5. elaborarea documentatiilor necesare desfasurarii activitatii de prevenire si protectie;

6. evidente si raportari in domeniul securitatii si sanatatii in munca.

Total: 80 de ore.

Adnotãri
Modificãri
Modificari

Anexa 6 a fost modificata de Art. I, punctul 105. din HG 955/2010. Textul anterior era:

A) Nivel de baza

1. Cadrul legislativ general referitor la securitate si sanatate in munca

2. Concepte de baza referitoare la securitate si sanatate in munca

3. Notiuni despre riscuri generale si prevenirea lor

4. Notiuni despre riscuri specifice si prevenirea lor in sectorul corespunzator activitatii intreprinderi si/sau unitatii

5. Acordarea primului ajutor

Total: 40 ore

 

B) Nivel mediu

1. Cadrul legislativ general referitor la securitate si sanatate in munca

2. Criterii generale pentru evaluarea riscurilor

3. Organizarea activitatii de prevenire

4. Actiuni in caz de urgenta: planuri de urgenta si de evacuare, prim ajutor

5. Elaborarea documentatiilor necesare desfasurarii activitatii de prevenire si protectie

 6. Evidente si raportari in domeniul securitatii si sanatatii in munca

Total: 80 ore

Tematici SSM, SU, PSI

Fisa actului

Norma Metodologica din 30 octombrie 2006 de aplicare a prevederilor Legii securitatii si sanatatii in munca nr. 319/2006 a fost publicata in
Monitorul Oficial partea 1, nr. 882 din 30 octombrie 2006
Emitent: Guvernul Romaniei
Data intrarii in vigoare: 30 octombrie 2006

Conform art. I, punctul 120. din HG 955/2010:

*) In cuprinsul normelor metodologice se inlocuiesc urmatoarele sintagme:

- sintagma "autoritatea de sanatate publica" se inlocuieste cu sintagma "directia de sanatate publica";

- sintagma "Ministerul Sanatatii Publice" se inlocuieste cu sintagma "Ministerul Sanatatii";

- sintagma "Ministerul Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei" se inlocuieste cu sintagma "Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale".

Ascunde
281 Documente Anexe la Codul Muncii