Norma Metodologica de aplicare a Legii SSM nr. 319/2006 (HG 1425/2006 actualizata inclusiv cu HG 955/2010 si HG 1242/2011)

Anexa 5
Activitati industriale

Din lipsa unui titlu oficial, articolul a fost denumit de catre Rubinian

1. Activitati cu risc potential de expunere la radiatii ionizante

2. Activitati cu risc potential de expunere la agenti toxici si foarte toxici, in special cele cu risc de expunere la agenti cancerigeni, mutageni si alti agenti care pericliteaza reproducerea

3. Activitati in care sunt implicate substante periculoase, potrivit prevederilor Hotararii Guvernului nr. 804/2007 privind controlul asupra pericolelor de accident major in care sunt implicate substante periculoase, cu modificarile ulterioare

4. Activitati cu risc de expunere la grupa 3 si 4 de agenti biologici

5. Activitati de fabricare, manipulare si utilizare de explozivi, inclusiv articole pirotehnice si alte produse care contin materii explozive

6. Activitati specifice exploatarilor miniere de suprafata si de subteran

7. Activitati specifice de foraj terestru si de pe platforme maritime

8. Activitati care se desfasoara sub apa

9. Activitati in constructii civile, excavatii, lucrari de puturi, terasamente subterane si tuneluri, care implica risc de surpare sau risc de cadere de la inaltime

10. Activitati in industria metalurgica si activitati de constructii navale

11. Producerea gazelor comprimate, lichefiate sau dizolvate si utilizarea masiva a acestora

12. Activitati care produc concentratii ridicate de praf de siliciu

13. Activitati care implica riscuri electrice la inalta tensiune

14. Activitati de producere a bauturilor distilate si a substantelor inflamabile

15. Activitati de paza si protectie

16. Activitati in care lucratorii pot fi expusi unui potential risc datorat atmosferelor explozive, asa cum sunt reglementate de Hotararea Guvernului nr. 1.058/2006 privind cerintele minime pentru imbunatatirea securitatii si protectia sanatatii lucratorilor care pot fi expusi unui potential risc datorat atmosferelor explozive

Adnotãri
Modificãri
Modificari

Anexa 5 modificata de Art. I, punctul 104. din HG 955/2010. Textul anterior era:

1. Activitati cu risc potential de expunere la radiatii ionizante.

2. Activitati cu risc potential de expunere la agenti toxici si foarte toxici, in special cele cu risc de expunere la agenti cancerigeni, mutageni si alti agenti care pericliteaza reproducerea.

3. Activitati in care sunt implicate substante periculoase, potrivit prevederilor Hotararii Guvernului nr. 95/2003 privind controlul activitatilor care prezinta pericole de accidente majore in care sunt implicate substante periculoase.

4. Activitati cu risc de expunere la grupa 3 si 4 de agenti biologici.

5. Activitati de fabricare, manipulare si utilizare de explozivi, inclusiv articole pirotehnice si alte produse care contin materii explozive.

6. Activitati specifice exploatarilor miniere de suprafata si de subteran.

7. Activitati specifice de foraj terestru si de pe platforme maritime.

8. Activitati care se desfasoara sub apa.

9. Activitati in constructii civile, excavatii, lucrari de puturi, terasamente subterane si tuneluri, care implica risc de surpare sau risc de cadere de la inaltime.

10. Activitati in industria metalurgica si activitati de constructii navale.

11. Producerea gazelor comprimate, lichefiate sau dizolvate si utilizarea masiva a acestora.

12. Activitati care produc concentratii ridicate de praf de siliciu.

13. Activitati care implica riscuri electrice la inalta tensiune.

14. Activitati de producere a bauturilor distilate si a substantelor inflamabile.

15. Activitati de paza si protectie.

Tematici SSM, SU, PSI

Fisa actului

Norma Metodologica din 30 octombrie 2006 de aplicare a prevederilor Legii securitatii si sanatatii in munca nr. 319/2006 a fost publicata in
Monitorul Oficial partea 1, nr. 882 din 30 octombrie 2006
Emitent: Guvernul Romaniei
Data intrarii in vigoare: 30 octombrie 2006

Conform art. I, punctul 120. din HG 955/2010:

*) In cuprinsul normelor metodologice se inlocuiesc urmatoarele sintagme:

- sintagma "autoritatea de sanatate publica" se inlocuieste cu sintagma "directia de sanatate publica";

- sintagma "Ministerul Sanatatii Publice" se inlocuieste cu sintagma "Ministerul Sanatatii";

- sintagma "Ministerul Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei" se inlocuieste cu sintagma "Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale".

Ascunde
281 Documente Anexe la Codul Muncii