Norma Metodologica de aplicare a Legii SSM nr. 319/2006 (HG 1425/2006 actualizata inclusiv cu HG 955/2010 si HG 1242/2011)

Anexa 26
DECIZIE de respingere a documentatiei cu caracter tehnic de informare si instruire in domeniul securitatii si sanatatii in munca

Din lipsa unui titlu oficial, articolul a fost denumit de catre Rubinian

ROMANIA MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI SI PROTECTIEI SOCIALE

.............................................................................. 1)

COMISIA
de abilitare a serviciilor externe de prevenire si protectie si de avizare a documentatiilor cu caracter tehnic de informare si instruire in domeniul securitatii si sanatatii in munca

 

DECIZIE

Nr. ...... din .......................

 

In urma analizei documentatiei, inregistrata la ........................................................... 1) cu nr. .......... din data de .....................,cu urmatoarele elemente de identificare:

- tipul documentatiei: .....................................;

- titlul documentatiei: .....................................;

- solicitantul avizului: .....................................,

au rezultat urmatoarele neconformitati cu cerintele prevazute la art. 178-192 din Normele metodologice de aplicare a Legii securitatii si sanatatii in munca nr. 319/2006, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 1.425/2006, cu modificarile si completarile ulterioare:

- ...................................

- ...................................

- ...................................

 

Ca urmare, Comisia de abilitare si avizare decide respingerea solicitarii de acordare a avizului si restituirea documentatiei.

 

Presedinte,

.....................

(numele si prenumele, semnatura si stampila

Comisiei de abilitare si avizare emitente)

 

NOTA:

Cand randurile cu documentatii sau neconformitati nu sunt suficiente, se va intocmi o anexa la aceasta decizie pentru continuarea enumerarii, cu numarul de randuri necesare, anexa care va purta pe fiecare pagina, ca si decizia, semnatura presedintelui si stampila Comisiei de abilitare si avizare emitente.

_____

1) Se va completa cu denumirea structurii in cadrul careia functioneaza Comisia de abilitare si avizare, potrivit art. 36 din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii securitatii si sanatatii in munca nr. 319/2006, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 1.425/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.

Adnotãri
Modificãri
Modificari

Anexa 26 modificat de Art. I, punctul 119. din HG 955/2010. Textul anterior era:

Romania

Ministerul Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei

Directia de munca, solidaritate sociala si familie ...........

Comisia de abilitare a serviciilor externe de prevenire si protectie si de avizare a documentatiilor cu caracter tehnic de informare si instruire in domeniul securitatii si sanatatii in munca

DECIZIE

Nr. ..... din .........

In urma analizei documentatiei, inregistrata la Directia de munca, solidaritate sociala si familie cu nr. .. din data ... , cu urmatoarele elemente de identificare:

- Tipul documentatiei: .................

- Titlul documentatiei: .................

- Solicitantul avizului: ..................

au rezultat urmatoarele neconformitati cu cerintele generale si specifice prevazute la art. 178-192 din Normele metodologice de aplicare a Legii securitatii si sanatatii in munca nr. 319/2006:

.....................

Ca urmare, Comisia decide respingerea solicitarii de acordare a avizului si restituirea documentatiei.

PRESEDINTE

Tematici SSM, SU, PSI

Fisa actului

Norma Metodologica din 30 octombrie 2006 de aplicare a prevederilor Legii securitatii si sanatatii in munca nr. 319/2006 a fost publicata in
Monitorul Oficial partea 1, nr. 882 din 30 octombrie 2006
Emitent: Guvernul Romaniei
Data intrarii in vigoare: 30 octombrie 2006

Conform art. I, punctul 120. din HG 955/2010:

*) In cuprinsul normelor metodologice se inlocuiesc urmatoarele sintagme:

- sintagma "autoritatea de sanatate publica" se inlocuieste cu sintagma "directia de sanatate publica";

- sintagma "Ministerul Sanatatii Publice" se inlocuieste cu sintagma "Ministerul Sanatatii";

- sintagma "Ministerul Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei" se inlocuieste cu sintagma "Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale".

Ascunde
281 Documente Anexe la Codul Muncii