Norma Metodologica de aplicare a Legii SSM nr. 319/2006 (HG 1425/2006 actualizata inclusiv cu HG 955/2010 si HG 1242/2011)

Anexa 25
AVIZ privind documentatia cu caracter tehnic de informare si instruire in domeniul securitatii si sanatatii in munca

Din lipsa unui titlu oficial, articolul a fost denumit de catre Rubinian

ROMANIA MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI SI PROTECTIEI SOCIALE

....................................................................................... 1)

COMISIA
de abilitare a serviciilor externe de prevenire si protectie si de avizare a documentatiilor cu caracter tehnic de informare si instruire in domeniul securitatii si sanatatii in munca

 

AVIZ

Nr. ....... din ...................

 

Se avizeaza documentatia cu caracter tehnic de informare si instruire in domeniul securitatii si sanatatii in munca, inregistrata la ............................ 1)cu nr. ......... din data de .................., cu urmatoarele elemente de identificare:

Tipul documentatiei2):...........................................

Titlul documentatiei3):............................................

Titularul avizului4):...............................................

 

Prezentul aviz este emis in temeiul art. 45 alin. (2) lit. j) din Legea securitatii si sanatatii in munca nr. 319/2006.

Emis la data de ...................

Valabil pana la schimbarea conditiilor in care a fost emis.

 

Presedinte,

.....................

(numele si prenumele, semnatura si stampila

Comisiei de abilitare si avizare emitente)

______

1) Se va completa cu denumirea structurii in cadrul careia functioneaza Comisia de abilitare si avizare, potrivit art. 36 din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii securitatii si sanatatii in munca nr. 319/2006, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 1.425/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.

2) si 3) In situatia in care documentatia cuprinde mai multe tipuri cu acelasi titlu sau mai multe titluri din acelasi tip, se va completa: "conform anexei care face parte integranta din prezentul aviz".

4) Se va completa: numele titularului, adresa, cod postal, telefon, fax (e-mail, pagina web, daca este cazul).

 

- verso -

 

- ANEXA la Avizul nr. ......... din ..................

Titular: ..............................

Tipul/titlul1) documentatiei:

1.......................................................................

2........................................................................

3........................................................................

4........................................................................

5........................................................................

6........................................................................

7........................................................................

8........................................................................

9........................................................................

10.......................................................................

Presedinte,

.....................

(numele si prenumele, semnatura si stampila
Comisiei de abilitare si avizare emitente)

NOTA:

Cand randurile de pe prima pagina si de pe verso nu sunt suficiente, se va intocmi o anexa la aviz pentru continuarea listei cu numarul de randuri necesare, anexa care va purta pe fiecare pagina, ca si pe aviz, si pe versoul acestuia, semnatura presedintelui si stampila Comisiei de abilitare si avizare emitente.

____

1) Se va preciza tipul sau titlul, dupa caz.

Adnotãri
Modificãri
Modificari

Anexa 25 modificat de Art. I, punctul 118. din HG 955/2010. Textul anterior era:

Romania

Ministerul Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei

Directia de munca, solidaritate sociala si familie ...........

Comisia de abilitare a serviciilor externe de prevenire si protectie si de avizare a documentatiilor cu caracter tehnic de informare si instruire in domeniul securitatii si sanatatii in munca

AVIZ

Nr. ....... din .............

Se avizeaza documentatia cu caracter tehnic de informare si instruire in domeniul securitatii si sanatatii in munca, inregistrata la Directia de munca, solidaritate sociala si familie cu nr. ..... din data ........ cu urmatoarele elemente de identificare:

Tipul documentatiei: .................1

- Titlul documentatiei: .................2

Titularul avizului: .....................

Prezentul aviz este emis in temeiul art. 45 alin. (2) lit. j) din Legea securitatii si sanatatii in munca nr. 319/2006.

PRESEDINTE

1 In situatia in care documentatia cuprinde mai multe tipuri cu acelasi titlu sau mai multe titluri din acelasi tip se va completa "conform anexei care face parte integranta din prezentul aviz"

2 Se va completa: numele titularului, adresa, cod postal, telefon, fax (e-mail, pagina web, daca este cazul).

Verso

Aviz

- ANEXA la avizul nr. ..... din .........

Titular: .............

Tipul/titlul1 documentatiei:

1 ..............

2 ..............

3 ..............

4 ..............

5 ..............

6 ..............

7 ..............

8 ..............

9 ..............

10 .............

PRESEDINTE

Comisie de abilitare a serviciilor externe de prevenire si protectie si de avizare a documentatiilor cu caracter tehnic de informare si instruire in domeniul securitatii si sanatatii in munca

1 Se va preciza tipul sau titlul, dupa caz.

Tematici SSM, SU, PSI

Fisa actului

Norma Metodologica din 30 octombrie 2006 de aplicare a prevederilor Legii securitatii si sanatatii in munca nr. 319/2006 a fost publicata in
Monitorul Oficial partea 1, nr. 882 din 30 octombrie 2006
Emitent: Guvernul Romaniei
Data intrarii in vigoare: 30 octombrie 2006

Conform art. I, punctul 120. din HG 955/2010:

*) In cuprinsul normelor metodologice se inlocuiesc urmatoarele sintagme:

- sintagma "autoritatea de sanatate publica" se inlocuieste cu sintagma "directia de sanatate publica";

- sintagma "Ministerul Sanatatii Publice" se inlocuieste cu sintagma "Ministerul Sanatatii";

- sintagma "Ministerul Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei" se inlocuieste cu sintagma "Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale".

Ascunde
281 Documente Anexe la Codul Muncii