Norma Metodologica de aplicare a Legii SSM nr. 319/2006 (HG 1425/2006 actualizata inclusiv cu HG 955/2010 si HG 1242/2011)

Anexa 23
Tabel cu bolile legate de profesiune

 

BOALA LEGATA DE PROFESIUNE

FACTORI PROFESIONALI CAUZALI

Hipertensiune arteriala

Zgomot, vibratii, temperatura si radiatii calorice crescute, suprasolicitare neuropsihica si altele

Boala cardiaca ischemica

Suprasolicitari fizice si neuropsihice crescute si altele

Varice ale membrelor inferioare complicate cu tulburari trofice sau cu tromboflebite

Ortostatism prelungit static sau asociat cu manipulare de greutati

Afectiuni respiratorii cronice nespecifice

Pulberi, gaze iritante si altele

Afectiuni digestive

Temperatura crescuta, zgomot, noxe chimice si altele

Afectiuni osteo-musculo-scheletice (lombalgii, cervico-scapulalgii si altele)

Microclimat nefavorabil, vibratii, efort fizic crescut, postura incomoda, efect traumatic mecanic si altele

Nevroze si alte afectiuni neuropsihice

Zgomot, vibratii, noxe chimice, suprasolicitare neuropsihica si altele

Adnotãri
Modificãri
Modificari

Anexa 23 modificat de Art. I, punctul 116. din HG 955/2010. Textul anterior era:

 

BOALA LEGATA DE PROFESIUNE

FACTORI PROFESIONALI CAUZALI

Hipertensiune arteriala

Zgomot, vibratii, temperatura si radiatii calorice crescute, suprasolicitare neuropsihica si altele

Boala cardiaca ischemica

Suprasolicitari fizice si neuropsihice crescute si altele

Afectiuni respiratorii cronice nespecifice

Pulberi, gaze iritante si altele

Afectiuni digestive

Temperatura crescuta, zgomot, noxe chimice si altele

Afectiuni osteo-musculo-articulare (lombalgii, cervico-scapulalgii si altele)

Microclimat nefavorabil, vibratii, efort fizic crescut, postura incomoda, efect traumatic mecanic si altele

Nevroze si alte afectiuni neuropsihice

Zgomot, vibratii, noxe chimice, suprasolicitare neuropsihica si altele


 

Comentariu
Legaturi

Vezi si art. 173.

Tematici SSM, SU, PSI

Fisa actului

Norma Metodologica din 30 octombrie 2006 de aplicare a prevederilor Legii securitatii si sanatatii in munca nr. 319/2006 a fost publicata in
Monitorul Oficial partea 1, nr. 882 din 30 octombrie 2006
Emitent: Guvernul Romaniei
Data intrarii in vigoare: 30 octombrie 2006

Conform art. I, punctul 120. din HG 955/2010:

*) In cuprinsul normelor metodologice se inlocuiesc urmatoarele sintagme:

- sintagma "autoritatea de sanatate publica" se inlocuieste cu sintagma "directia de sanatate publica";

- sintagma "Ministerul Sanatatii Publice" se inlocuieste cu sintagma "Ministerul Sanatatii";

- sintagma "Ministerul Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei" se inlocuieste cu sintagma "Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale".

Ascunde
281 Documente Anexe la Codul Muncii