Norma Metodologica de aplicare a Legii SSM nr. 319/2006 (HG 1425/2006 actualizata inclusiv cu HG 955/2010 si HG 1242/2011)

Anexa 21
Fisa de declarare a cazului de boala profesionala BP2

Din lipsa unui titlu oficial, articolul a fost denumit de catre Rubinian

FISA DE DECLARARE A CAZULUI DE BOALA PROFESIONALA BP2

Nr. ......./luna ................

Judetul ...............................................

Localitatea .........................................

Unitatea sanitara ...............................

Numele si prenumele ................................................

CNP ....................................

INTREPRINDEREA/UNITATEA ANGAJATOARE

..............................................................................................

ADRESA COMPLETA A INTREPRINDERII / UNITATII

.......................................................................................

COD CAEN 1) .......................................

- Sectia, atelierul ..................................................................................................................................

COD OCUPATIE ACTUALA2) ......................................................................................................................

COD OCUPATIE CARE A GENERAT BOALA2)............................

Vechimea in ocupatia care a generat boala .........................................

Data semnalarii ..................................................

Diagnosticul prezumtiv

.......................................................................................................................

Unitatea care a confirmat diagnosticul de profesionalitate

..................................................................

Diagnosticul precizat complet3) [si codificarea radiologica in cazul diagnosticului de pneumoconioza4)] ...................................................................

Data declararii (anul, luna, ziua) ..............................................................

Agentul cauzal (circumstante)

............................................................................................................

Masuri indicate pentru bolnav (concediu medical, spitalizare, recomandari program redus, control periodic, schimbarea locului de munca, pensionare etc.)

............................................................................

Bolnavul a decedat (da, nu) ........................

Numar total lucratori din intreprindere/unitate: ........................

Numar lucratori din intreprindere/unitate expusi la agentul cauzal incriminat: ................

Cercetarea s-a facut prin Procesul-verbal nr. ............

Data completarii:

anul ......... luna ....................... ziua .......

Semnatura si parafa medicului

de medicina muncii

..............................

Stampila unitatii

____

1) Din 4 cifre, conform Ordinului presedintelui Institutului National de Statistica nr. 601/2002 privind actualizarea Clasificarii activitatilor din economia nationala - CAEN.

2) Conform Ordinului ministrului de stat, ministrul muncii si protectiei sociale, si al presedintelui Comisiei Nationale de Statistica nr. 138/1.949/1995 privind aprobarea Clasificarii ocupatiilor din Romania (C.O.R.), cu modificarile si completarile ulterioare.

3) Denumire completa, complicatii, afectiuni asociate.

4) Dupa caz.

Adnotãri
Modificãri
Modificari

Anexa 21 modificat de Art. I, punctul 114. din HG 955/2010. Textul anterior era:


FISA DE DECLARARE A CAZULUI DE BOALA PROFESIONALA BP2

nr. ... /luna ......

Judetul .........................................................

Localitatea .......................................................

Unitatea sanitara ................................................

Numele si prenumele ............................................

CNP ............................................................

INTREPRINDERE/UNITATE ANGAJATOARE .....................

.............................................................

ADRESA COMPLETA INTREPRINDERII / UNITATII

..............................................................

COD CAEN1 ....................................................

- Sectia, atelierul .................................................

COD OCUPATIE ACTUALA2 .....................................

COD OCUPATIE CARE A GENERAT BOALA3 .....................

Vechimea in ocupatia care a generat boala

Data semnalarii.............................................

Diagnosticul prezumtiv .......................................

Unitatea care a confirmat diagnosticul de profesionalitate ..............

Diagnosticul precizat complet4 (si codificarea radiologica5) .............

..........................................................

Data confirmarii (anul, luna, ziua) .................................

Agentul cauzal (circumstante) ....................................

...........................................................

Masuri indicate pentru bolnav (concediu medical, spitalizare, recomandari program redus, control periodic schimbarea locului de munca, pensionare etc.)

.............................................................................................

Bolnavul a decedat (da, nu) ..........................................

Numar total lucratori din intreprindere/unitate:...............................

Numar lucratori din intreprindere/unitate expusi la agentul cauzal incriminat:.........

Cercetarea s-a facut prin procesul-verbal nr.

Data completarii:

an ....... luna ...... ziua .....

Semnatura si parafa medicului de medicina muncii

1 din patru cifre, conform Ordin nr. 601 din 26/11/2002 al Institutului National de Statistica, cu modificarile si completarile ulterioare

2 conform Ordinului ministrului muncii si protectiei sociale privind aprobarea Clasificarii ocupatiilor din Romania (C.O.R.) nr. 138 din 17 aprilie 1995 (Monitorul Oficial nr. 272 din 23 noiembrie 1995). cu modificarile si completarile ulterioare

3 conform Ordinului ministrului muncii si protectiei sociale privind aprobarea Clasificarii ocupatiilor din Romania (C.O.R.) nr. 138 din 17 aprifie 1995 (Monitorul Oficial nr. 272 din 23 noiembrie 1995), cu modificarile si completarile ulterioare

4 denumire completa, complicatii afectiuni asociate

5 dupa caz

verso

Ruta profesionala*)

Nr.

Intreprinderea

(localitatea)

Ocupatia

Sectie

Atelier

Durata expunerii

Anul, luna

Concentratia medie in pulberi

Concentratia medie SiO2

de la

pana la

1

 

 

 

 

 

 

 

 

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*) Se completeaza numai pentru silicoza.

Tematici SSM, SU, PSI

Fisa actului

Norma Metodologica din 30 octombrie 2006 de aplicare a prevederilor Legii securitatii si sanatatii in munca nr. 319/2006 a fost publicata in
Monitorul Oficial partea 1, nr. 882 din 30 octombrie 2006
Emitent: Guvernul Romaniei
Data intrarii in vigoare: 30 octombrie 2006

Conform art. I, punctul 120. din HG 955/2010:

*) In cuprinsul normelor metodologice se inlocuiesc urmatoarele sintagme:

- sintagma "autoritatea de sanatate publica" se inlocuieste cu sintagma "directia de sanatate publica";

- sintagma "Ministerul Sanatatii Publice" se inlocuieste cu sintagma "Ministerul Sanatatii";

- sintagma "Ministerul Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei" se inlocuieste cu sintagma "Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale".

Ascunde
281 Documente Anexe la Codul Muncii