Norma Metodologica de aplicare a Legii SSM nr. 319/2006 (HG 1425/2006 actualizata inclusiv cu HG 955/2010 si HG 1242/2011)

Anexa 19
FISA DE SEMNALARE BP1

Din lipsa unui titlu oficial, articolul a fost denumit de catre Rubinian

Nr. ....../data .......................................

Judetul ...............................................

Localitatea ..........................................

Unitatea sanitara ................................

 

FISA DE SEMNALARE BP1

 

Catre .......................................................

Numele ...................................................................................................................

Prenumele ......................................................... Sexul M/F ...................................

Data nasterii: anul .................. luna ...................................................... ziua .........

Buletin/Carte de identitate: seria...... nr. ............... CNP.................................................................

Adresa de domiciliu ................................................................................................................................

Datele de contact actuale (telefon, mobil, fax, e-mail)*...........................................................................

Profesia ..................................................................................................................................................

Statutul socioprofesional (pensionar cu invaliditate, pensionar de varsta, persoana cu handicap, angajat cu unul sau mai multe contracte de munca etc.) ..................................................................................................

.................................................................................................................................

Incadrat la ..........................................................................................................................................

Adresa unitatii/unitatilor ......................................................................................................................

Diagnosticul prezumtiv .......................................................................................................................

Agentul cauzal ........................................................................................................................................

Ocupatiile care au generat boala:

1.........................................................................................................................................................

2.........................................................................................................................................................

3.........................................................................................................................................................

Vechimea in ocupatiile respective:

1.........................................................................................................................................................

2.........................................................................................................................................................

3.........................................................................................................................................................

Semnatura si parafa medicului

................................

Diagnosticul de profesionalitate precizat

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................

Semnatura si parafa

medicului de medicina muncii

.................................

Data completarii:

anul ........... luna ....................... ziua .......

_____

* Optional.

Adnotãri
Modificãri
Modificari

Anexa 19 modificat de Art. I, punctul 112. din HG 955/2010. Textul anterior era:

Nr. .... /data ..............

Judetul .................

Localitatea ......................

Unitatea sanitara ...................

FISA DE SEMNALARE BP1

Catre: ......................................

 

I.Numele .............................

Prenumele ............................ Sexul M/F

Data nasterii: an ..luna ............. ziua ..........

Buletin identitate: seria ... nr. ....... CNP .................

Profesia .....................................

Incadrat la .........................................

Adresa .............................................

Diagnosticul prezumtiv ...................................

.....................................................

Agentul cauzal .........................................

Ocupatia care a generat boala ..............................

Vechimea in ocupatia respectiva ............................

Semnatura si parafa medicului,

......................................................

Diagnosticul de profesionalitate precizat

.....................................................

.....................................................

Semnatura si parafa

Medicului de medicina muncii,

Data completarii:

an ... luna .... ziua ....

Tematici SSM, SU, PSI

Fisa actului

Norma Metodologica din 30 octombrie 2006 de aplicare a prevederilor Legii securitatii si sanatatii in munca nr. 319/2006 a fost publicata in
Monitorul Oficial partea 1, nr. 882 din 30 octombrie 2006
Emitent: Guvernul Romaniei
Data intrarii in vigoare: 30 octombrie 2006

Conform art. I, punctul 120. din HG 955/2010:

*) In cuprinsul normelor metodologice se inlocuiesc urmatoarele sintagme:

- sintagma "autoritatea de sanatate publica" se inlocuieste cu sintagma "directia de sanatate publica";

- sintagma "Ministerul Sanatatii Publice" se inlocuieste cu sintagma "Ministerul Sanatatii";

- sintagma "Ministerul Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei" se inlocuieste cu sintagma "Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale".

Ascunde
281 Documente Anexe la Codul Muncii