Norma Metodologica de aplicare a Legii SSM nr. 319/2006 (HG 1425/2006 actualizata inclusiv cu HG 955/2010 si HG 1242/2011)

Anexa 13
Comunicarea evenimentelor

Din lipsa unui titlu oficial, articolul a fost denumit de catre Rubinian

 

FISA Nr.

JUDETUL

Denumirea angajatorului la care s-a produs evenimentul:

Adresa

 

Cod CAEN

 

LOCALITATEA

Telefon

 

Denumirea angajatorului la care este/a fost angajat accidentatul

Adresa

 

Data/Ora producerii

Telefon

 

Data comunicarii;

Locul producerii evenimentului

VICTIME

 

Numele/functia persoanei care comunica:

Nume

Nume

Nume

 

Prenume

Prenume

Prenume

 

Ocupatie:
Vechime in ocupatie:
Vechime la locul de munca: Varsta:
Starea civila:
Copii in intretinere:
Alte persoane in intretinere:

Ocupatie:
Vechime in ocupatie.
Vechime la locul de munca: Varsta:
Starea civila:
Copii in intretinere.
Alte persoane in intretinere:

Ocupatie:
Vechime in ocupatie:
Vechime la locul de munca: Varsta:
Starea civila;
Copii in intretinere:
Alte persoane in intretinere:

 

Unitatea medicala la care a fost internat accidentalul:

 

ACCIDENT

INCIDENT PERICULOS;

Decizia de incadrare INV

 

Colectiv

Individual

Nr. /Data

Gr.

 

Nr. de victime

Din care decedati

ITM

Invaliditate evidenta

Deces

 

 

 

 

 

 

 

Descrierea imprejurarilor care se cunosc si cauze prezumtive in care s-a produs evenimentul;

 

Consecintele accidentului (in cazul decesului se va mentiona data si ora decesului):

Starea civila:
C - casatorit
D - divortat
N - necasatorit

 

Adnotãri
Modificãri
Modificari

Anexa 13 a fost modificata de Art. I, punctul 110. din HG 955/2010. Textul anterior era:

 

FISA Nr.

JUDETUL

LOCALITATEA

Denumirea angajatorului la care s-a produs evenimentul:

Adresa

Telefon

 

Cod CAEN

 

 

Data/Ora producerii

Denumirea angajatorului la care este/a fost angajat accidentatul

Adresa

Telefon

 

Data comunicarii:

Locul producerii evenimentului

VICTIME

 

Numele/functia persoanei care comunica:

Unitatea medicala la care a fost internat accidentatul:

Nume

Prenume

Nume

Prenume

Nume

Prenume

 

Ocupatie:

Vechime in ocupatie:

Vechime la locul de munca:

Varsta:

Starea civila:

Copii in intretinere:

Alte persoane in intretinere:

Ocupatie:

Vechime in ocupatie:

Vechime la locul de munca:

Varsta:

Starea civila:

Copii in intretinere:

Alte persoane in intretinere:

Ocupatie:

Vechime in ocupatie:

Vechime la locul de munca:

Varsta:

Starea civila:

Copii in intretinere:

Alte persoane in intretinere:

 

ACCIDENT

INCIDENT PERICULOS:

Decizia de incadrare INV

 

Colectiv

Individual

 

Nr. de victime

Din care decedati

Invaliditate evidenta

Invaliditate

Deces

Nr/Data

Gr.

 

 

 

 

 

 

 

Descrierea imprejurarilor care se cunosc si cauze prezumtive in care s-a produs evenimentul:

 

 

 

 

 

Consecintele accidentului (in cazul decesului se va mentiona data si ora decesului):

Starea civila:

C - casatorit

D - divortat

N - necasatorit

 

Tematici SSM, SU, PSI

Fisa actului

Norma Metodologica din 30 octombrie 2006 de aplicare a prevederilor Legii securitatii si sanatatii in munca nr. 319/2006 a fost publicata in
Monitorul Oficial partea 1, nr. 882 din 30 octombrie 2006
Emitent: Guvernul Romaniei
Data intrarii in vigoare: 30 octombrie 2006

Conform art. I, punctul 120. din HG 955/2010:

*) In cuprinsul normelor metodologice se inlocuiesc urmatoarele sintagme:

- sintagma "autoritatea de sanatate publica" se inlocuieste cu sintagma "directia de sanatate publica";

- sintagma "Ministerul Sanatatii Publice" se inlocuieste cu sintagma "Ministerul Sanatatii";

- sintagma "Ministerul Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei" se inlocuieste cu sintagma "Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale".

Ascunde
281 Documente Anexe la Codul Muncii