Norma Metodologica de aplicare a Legii SSM nr. 319/2006 (HG 1425/2006 actualizata inclusiv cu HG 955/2010 si HG 1242/2011)

Anexa 12
FISA DE INSTRUIRE COLECTIVA privind securitatea si sanatatea in munca

Din lipsa unui titlu oficial, articolul a fost denumit de catre Rubinian

Intreprinderea/unitatea........................................

FISA DE INSTRUIRE COLECTIVA privind securitatea si sanatatea in munca

intocmita azi...........................................

Subsemnatul .................................................... , avand functia de ............ , am procedat la instruirea unui numar de .......persoane de la .................. , conform tabelului nominal de pe verso, in domeniul securitatii si sanatatii in munca, pentru vizita (prezenta) in intreprindere/unitate in zilele...................

In cadrul instruirii s-au prelucrat urmatoarele materiale:

..............................................................................................................

...............................................................................................................

...............................................................................................................

.................................................................................................................

Prezenta fisa de instructaj seva pastra la

....................................................................................

................................................................................................................

Verificat,

Semnatura celui care a efectuat instruirea

 

verso

 

Fisa de instruire colectiva

TABEL NOMINAL cu persoanele participante la instruire

Subsemnatii am fost instruiti si am luat cunostinta de materialele prelucrate si consemnate in fisa de instruire colectiva privind securitatea si sanatatea in munca si ne obligam sa le respectam intocmai.

Nr. crt.

Numele si prenumele

Act identitate/grupa sanguina

Semnatura

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Numele si prenumele persoanei care a primit un exemplar............................

Semnatura.............................................

Nota:

Fisa se completeaza in 2 exemplare.

Adnotãri
Comentariu
Conexiuni

Vezi si art. 82 NSSM.

Tematici SSM, SU, PSI

Fisa actului

Norma Metodologica din 30 octombrie 2006 de aplicare a prevederilor Legii securitatii si sanatatii in munca nr. 319/2006 a fost publicata in
Monitorul Oficial partea 1, nr. 882 din 30 octombrie 2006
Emitent: Guvernul Romaniei
Data intrarii in vigoare: 30 octombrie 2006

Conform art. I, punctul 120. din HG 955/2010:

*) In cuprinsul normelor metodologice se inlocuiesc urmatoarele sintagme:

- sintagma "autoritatea de sanatate publica" se inlocuieste cu sintagma "directia de sanatate publica";

- sintagma "Ministerul Sanatatii Publice" se inlocuieste cu sintagma "Ministerul Sanatatii";

- sintagma "Ministerul Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei" se inlocuieste cu sintagma "Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale".

Ascunde
281 Documente Anexe la Codul Muncii