Norma Metodologica de aplicare a Legii SSM nr. 319/2006 (HG 1425/2006 actualizata inclusiv cu HG 955/2010 si HG 1242/2011)

Anexa 11
FISA DE INSTRUIRE INDIVIDUALA privind securitatea si sanatatea in munca

Din lipsa unui titlu oficial, articolul a fost denumit de catre Rubinian

INTREPRINDEREA/UNITATEA........................................

FISA DE INSTRUIRE INDIVIDUALA privind securitatea si sanatatea in munca

NUMELE Sl PRENUMELE..........................

LEGITIMATIA, MARCA...........................

GRUPA SANGUINA.............................

DOMICILIUL...................................

Data si locul nasterii..................................

Calificarea....................Functia......................

Locul de munca............................................

Autorizatii (ISCIR, s.a.) .........................................

Traseul de deplasare la/de la serviciu........................................................

................................................................................

Instruirea la angajare

1) Instruirea introductiv generala, a fost efectuata la data........................

timp de..............ore, de catre.....................................

avand functia de.....................................................

Continutul instruirii...................................................

.................................................................

Semnatura celui instruit

Semnatura celui care a efectuat instruirea

Semnatura celui care a verificat insusirea cunostintelor

2) Instruirea la locul de munca, a fost efectuata la data........................

loc de munca/post de lucru......................timp de.................ore,

de catre....................avand functia de...........................

Continutul instruirii......................................

Semnatura celui instruit

Semnatura celui care a efectuat instruirea

Semnatura celui care a verificat insusirea cunostintelor

3) Admis la lucru

Numele si prenumele..............................

Functia (sef sectie, atelier, santier etc.)..........................

Data si semnatura.........................................

Instruirea periodica

Data instruirii

Durata (h)

Ocupatia

Materialul predat

Semnatura celui

instruit

care a instruit

care a verificat instruirea

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Instruire periodica suplimentara

Data instruirii

Durata (h)

Ocupatia

Materialul predat

Semnatura celui

instruit

care a instruit

care a verificat instruirea

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rezultatele testarilor

Data

Materialul examinat

Calificativ

Examinator

 

 

 

 

 

 

 

 

Accidente de munca sau imbolnaviri profesionale suferite

Data producerii evenimentului

Diagnosticul medical

Nr. st data PV de cercetare a evenimentului

Nr. zile ITM

 

 

 

 

 

 

 

 

Sanctiuni aplicate pentru nerespectarea reglementarilor de securitate si sanatate in munca

Abaterea savarsita

Sanctiunea administrativa

Nr. si data deciziei

 

 

 

 

 

 

CONTROL MEDICAL PERIODIC

Observatii de specialitate

....................................

...................................

...................................

Observatii de specialitate

...................................

...................................

...................................

Semnatura si parafa medicului de medicina muncii...........

Data vizei

Semnatura si parafa medicului de medicina muncii............

Data vizei

Observatii de specialitate

....................................

....................................

....................................

Observatii de specialitate

...................................

....................................

...................................

Semnatura si parafa medicului de medicina muncii.......

Data vizei

Semnatura si parafa medicului de medicina muncii

Data vizei

Observatii de specialitate

...................................

...................................

...................................

Observatii de specialitate

...................................

...................................

...................................

Semnatura si parafa medicului de medicina muncii ......

Data vizei

Semnatura si parafa medicului de medicina muncii............

Data vizei

TESTAREA PSIHOLOGICA PERIODICA

Apt psihologic pentru: *

....................................

....................................

...................................

Apt psihologic pentru:"

....................................

...................................

....................................

Semnatura psihologului

Data

Semnatura psihologului

Data

Apt psihologic pentru: *

....................................

....................................

...................................

Apt psihologic pentru: *

....................................

....................................

....................................

Semnatura psihologului

Data

Semnatura psihologului

Data

Apt psihologic pentru: *

....................................

....................................

....................................

Apt psihologic pentru: *

....................................

....................................

....................................

Semnatura psihologului

Data

Semnatura psihologului

Data

* lucru la inaltime, lucru in conditii de izolare, conducatori auto, etc.

Tematici SSM, SU, PSI

Fisa actului

Norma Metodologica din 30 octombrie 2006 de aplicare a prevederilor Legii securitatii si sanatatii in munca nr. 319/2006 a fost publicata in
Monitorul Oficial partea 1, nr. 882 din 30 octombrie 2006
Emitent: Guvernul Romaniei
Data intrarii in vigoare: 30 octombrie 2006

Conform art. I, punctul 120. din HG 955/2010:

*) In cuprinsul normelor metodologice se inlocuiesc urmatoarele sintagme:

- sintagma "autoritatea de sanatate publica" se inlocuieste cu sintagma "directia de sanatate publica";

- sintagma "Ministerul Sanatatii Publice" se inlocuieste cu sintagma "Ministerul Sanatatii";

- sintagma "Ministerul Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei" se inlocuieste cu sintagma "Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale".

Ascunde
281 Documente Anexe la Codul Muncii