Legislatie
Asociatii si fundatii

Asociatii si fundatii

! Data Denumire
! 2023
05-25
OUG 42/2023 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 367/2022 privind dialogul social şi a Legii nr. 53/2003 - Codul muncii
2023
03-29
Ordinul 798/2023 privind aprobarea Procedurii de încadrare în sectoarele de negociere colectivă a unităţilor definite conform art. 1 pct. 21 din Legea nr. 367/2022 privind dialogul social
2023
03-07
HG 171/2023 privind stabilirea sectoarelor de negociere colectivă şi a codurilor CAEN aferente acestora
!! 2022
12-22
Legea 367/2022 privind dialogul social
! 2017
03-29
OUG 23/2017 pentru modificarea Legii dialogului social nr. 62/2011 și a art. 11 alin. (2) lit. c) din Legea nr. 248/2013 privind organizarea și funcționarea Consiliului Economic și Social
! 2014
03-19
Legea 18/2014 pentru modificarea si completarea Legii nr. 52/2011 privind exercitarea unor activitati cu caracter ocazional desfasurate de zilieri, precum si pentru modificarea art. 8 alin. (1) din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat
2013
10-29
Legea 277/2013 pentru modificarea si completarea Legii nr. 52/2011 privind exercitarea unor activitati cu caracter ocazional desfasurate de zilieri
! 2013
07-24
Legea 248/2013 privind organizarea si functionarea Consiliului Economic si Social
2013
02-12
Legea 2/2013 Lege privind unele masuri pentru degrevarea instantelor judecatoresti, precum si pentru pregatirea punerii in aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedura civila
! 2012
05-30
Legea 76/2012 pentru punerea in aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedura civila
!! 2011
05-10
Legea dialogului social (legea 62/2011) (r.1) (abrogat)
! 2011
05-02
Norma metodologica din 29 aprilie 2011 de aplicare a Legii nr. 52/2011 privind exercitarea unor activitati cu caracter ocazional desfasurate de zilieri (aprobata prin Ordinul nr. 1439/2011)
! 2011
04-20
Legea 52/2011 privind exercitarea unor activitati cu caracter ocazional desfasurate de zilieri
! 2009
01-19
Ordinul 62/2009 pentru aprobarea modelului extrasului situatiilor financiare anuale care se publica de asociatiile, fundatiile si federatiile recunoscute, potrivit legii, ca fiind de utilitate publica
! 2000
01-31
OG 26/2000 cu privire la asociatii si fundatii
281 Documente Anexe la Codul Muncii