Legislatie
Societati comerciale

Societati comerciale

! Data Denumire
! 2017
12-19
HG 905/2017 privind registrul general de evidenţă a salariaţilor
! 2017
08-07
OUG 53/2017 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 53/2003 - Codul muncii
! 2014
03-19
Legea 18/2014 pentru modificarea si completarea Legii nr. 52/2011 privind exercitarea unor activitati cu caracter ocazional desfasurate de zilieri, precum si pentru modificarea art. 8 alin. (1) din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat
2013
10-29
Legea 277/2013 pentru modificarea si completarea Legii nr. 52/2011 privind exercitarea unor activitati cu caracter ocazional desfasurate de zilieri
2012
09-06
OUG 47/2012 pentru modificarea si completarea unor acte normative si reglementarea unor masuri fiscal-bugetare
2012
07-24
Legea 147/2012 pentru modificarea art. 139 alin. (1) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii
! 2012
05-30
Legea 76/2012 pentru punerea in aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedura civila
2012
03-06
Procedura din 6 martie 2012 de solicitare si emitere, in format electronic, a adeverintei privind inregistrarea documentului care atesta dreptul de folosinta asupra spatiului cu destinatie de sediu social si a certificatului pentru spatiul cu destinatie de sediu social
2011
07-08
Norma metodologica din 6 iulie 2011 de aplicare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 60/2011 privind aprobarea Programului Mihail Kogalniceanu pentru intreprinderi mici si mijlocii (aprobata prin HG 98/2012)
! 2011
06-30
OUG 60/2011 privind aprobarea Programului Mihail Kogalniceanu pentru intreprinderi mici si mijlocii
2011
06-10
Legea 71/2011 pentru punerea in aplicare a Legii nr. 287/2009 privind Codul civil
! 2011
05-27
HG 500/2011 privind registrul general de evidenta a salariatilor (abrogat)
!! 2011
05-10
Legea dialogului social (legea 62/2011) (r.1) (abrogat)
! 2011
05-02
Norma metodologica din 29 aprilie 2011 de aplicare a Legii nr. 52/2011 privind exercitarea unor activitati cu caracter ocazional desfasurate de zilieri (aprobata prin Ordinul nr. 1439/2011)
! 2011
04-20
Legea 52/2011 privind exercitarea unor activitati cu caracter ocazional desfasurate de zilieri
! 2011
02-10
HG 96/2011 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 6/2011 pentru stimularea infiintarii si dezvoltarii microintreprinderilor de catre intreprinzatorii tineri
! 2011
02-09
OUG 6/2011 pentru stimularea infiintarii si dezvoltarii microintreprinderilor de catre intreprinzatorii tineri
2010
10-04
OUG 90/2010 pentru modificarea si completarea Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale
! 2010
06-23
OUG 54/2010 privind unele masuri pentru combaterea evaziunii fiscale
2009
04-14
Legea 88/2009 privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 82/2007 pentru modificarea si completarea Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale si a altor acte normative incidente
2008
04-30
OUG 52/2008 pentru modificarea si completarea Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale si pentru completarea Legii nr. 26/1990 privind registrul comertului
2007
06-29
OUG 82/2007 pentru modificarea si completarea Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale si a altor acte normative incidente
2006
11-28
Legea 441/2006 pentru modificarea si completarea Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata, si a Legii nr. 26/1990 privind registrul comertului, republicata
! 2006
03-28
Legea 67/2006 privind protectia drepturilor salariatilor in cazul transferului intreprinderii, al unitatii sau al unor parti ale acestora
2005
10-27
Legea 302/2005 pentru modificarea si completarea Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale
! 2004
07-29
Legea 346/2004 privind stimularea infiintarii si dezvoltarii intreprinderilor mici si mijlocii
! 2003
02-24
HG 166/2003 privind acordarea unor facilitati fiscale studentilor care doresc sa infiinteze o afacere proprie
! 1991
01-30
Legea 11/1991 privind combaterea concurentei neloiale
!! 1990
11-17
Legea Societatilor (legea 31/1990) (r.2)
281 Documente Anexe la Codul Muncii