Legislatie

! Data Denumire
! 2024
01-18
Ordinul 2117/2023 privind completarea Clasificării ocupațiilor din România - nivel de ocupație (șase caractere), aprobată prin Ordinul ministrului muncii, familiei și protecției sociale și al președintelui Institutului Național de Statistică nr. 1.832/856
! 2023
11-01
OUG 93/2023 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată pentru sectoarele construcții, agricol și industria alimentară
! 2023
11-01
Ordinul 1915/2023 privind modificarea și completarea Clasificării ocupațiilor din România - nivel de ocupație (șase caractere), aprobată prin Ordinul ministrului muncii, familiei și protecției sociale și al președintelui Institutului Național de Statistică nr. 1.832/856/2011
! 2023
09-28
HG 900/2023 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată
! 2023
07-21
Legea 241/2023 pentru completarea Legii nr. 53/2003 - Codul muncii
! 2023
06-14
Ordinul 892/2023 privind modificarea și completarea Clasificării ocupațiilor din România - nivel de ocupație (șase caractere), aprobată prin Ordinul ministrului muncii, familiei și protecției sociale și al președintelui Institutului Național de Statistică nr. 1.832/856/2011
! 2023
05-26
Legea 140/2023 pentru completarea art. 51 alin. (1) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, pentru modificarea şi completarea art. 514 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, precum şi pentru completarea art. 94 din Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei
! 2023
05-25
OUG 42/2023 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 367/2022 privind dialogul social şi a Legii nr. 53/2003 - Codul muncii
2023
03-29
Ordinul 798/2023 privind aprobarea Procedurii de încadrare în sectoarele de negociere colectivă a unităţilor definite conform art. 1 pct. 21 din Legea nr. 367/2022 privind dialogul social
2023
03-07
HG 171/2023 privind stabilirea sectoarelor de negociere colectivă şi a codurilor CAEN aferente acestora
! 2023
03-06
Legea 52/2023 pentru completarea alin. (1) al art. 139 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii
! 2023
02-16
Ordinul 42/2023 privind modificarea și completarea Clasificării ocupațiilor din România - nivel de ocupație (șase caractere), aprobată prin Ordinul ministrului muncii, familiei și protecției sociale și al președintelui Institutului Național de Statistică nr. 1.832/856/2011
! 2023
01-11
Legea 26/2023 pentru modificarea şi completarea Legii Arhivelor Naţionale nr. 16/1996 şi a Legii nr. 53/2003 - Codul muncii
!! 2022
12-22
Legea 367/2022 privind dialogul social
! 2022
12-09
Ordinul 2171/2022 pentru aprobarea modelului-cadru al contractului individual de muncă
! 2022
12-09
HG 1447/2022 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată (abrogat)
! 2022
11-28
Ordinul 1988/2022 privind modificarea și completarea Clasificării ocupațiilor din România - nivel de ocupație (șase caractere), aprobată prin Ordinul ministrului muncii, familiei și protecției sociale și al președintelui Institutului Național de Statistică nr. 1.832/856/2011
! 2022
10-19
Legea 283/2022 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, precum şi a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ
! 2022
10-03
Legea 275/2022 privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 37/2021 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 53/2003 - Codul muncii
! 2022
09-27
Ordinul 1364/2022 privind modificarea și completarea Clasificării ocupațiilor din România - nivel de ocupație (șase caractere), aprobată prin Ordinul ministrului muncii, familiei și protecției sociale și al președintelui Institutului Național de Statistică nr. 1.832/856/2011
! 2022
09-26
HG 1164/2022 privind aprobarea Procedurii de acces online al salariaţilor sau foştilor salariaţi la datele din registrul general de evidenţă a salariaţilor, a modalităţii de generare şi descărcare a extrasului, precum şi a condiţiilor în care prin extras se poate dovedi vechimea în muncă şi/sau specialitate
! 2022
09-07
Ordinul 1348/2022 privind modificarea și completarea Clasificării ocupațiilor din România - nivel de ocupație (șase caractere), aprobată prin Ordinul ministrului muncii, familiei și protecției sociale și al președintelui Institutului Național de Statistică nr. 1.832/856/2011
! 2022
05-25
Ordinul 644/2022 privind modificarea și completarea Clasificării ocupațiilor din România - nivel de ocupație (șase caractere), aprobată prin Ordinul ministrului muncii, familiei și protecției sociale și al președintelui Institutului Național de Statistică nr. 1.832/856/2011
! 2022
05-23
Legea 144/2022 pentru modificarea şi completarea art. 34 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii
! 2022
05-20
Legea 140/2022 privind unele măsuri de ocrotire pentru persoanele cu dizabilităţi intelectuale şi psihosociale şi modificarea şi completarea unor acte normative
! 2022
02-11
Ordinul 38/2022 privind modificarea şi completarea Clasificării ocupaţiilor din România - nivel de ocupaţie (şase caractere), aprobată prin Ordinul ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale şi al preşedintelui Institutului Naţional de Statistică nr. 1.832/856/2011
! 2021
12-30
OUG 142/2021 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 110/2017 privind Programul de susţinere a întreprinderilor mici şi mijlocii şi a întreprinderilor mici cu capitalizare de piaţă medie - IMM INVEST ROMÂNIA, pentru modificarea Schemei de ajutor de stat pentru susţinerea activităţii IMM-urilor în contextul crizei economice generate de pandemia COVID-19, aprobată prin art. II din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 42/2020, pentru modificarea art. III din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 16/2021 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 110/2017 privind Programul de susţinere a întreprinderilor mici şi mijlocii şi a întreprinderilor mici cu capitalizare de piaţă medie - IMM INVEST ROMÂNIA, precum şi pentru modificarea şi completarea Schemei de ajutor de stat pentru susţinerea activităţii IMM-urilor în contextul crizei economice generate de pandemia COVID-19, aprobată prin art. II din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 42/2020, precum şi pentru modificarea art. 164 alin. (2^1) şi (2^2) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii
! 2021
12-18
OUG 130/2021 privind unele măsuri fiscal-bugetare, prorogarea unor termene, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative
! 2021
11-10
Legea 269/2021 pentru modificarea Legii dialogului social nr. 62/2011 şi a Legii nr. 53/2003 - Codul muncii
! 2021
10-05
HG 1071/2021 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată (abrogat)
! 2021
10-05
OUG 117/2021 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 53/2003 - Codul muncii
! 2021
07-22
Legea 208/2021 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 36/2021 privind utilizarea semnăturii electronice avansate sau semnăturii electronice calificate, însoțite de marca temporală electronică sau marca temporală electronică calificată și sigiliul electronic calificat al angajatorului în domeniul relațiilor de muncă, și pentru modificarea și completarea unor acte normative
! 2021
07-19
Ordinul 585/2021 privind modificarea și completarea modelului-cadru al contractului individual de muncă, prevăzut în anexa la Ordinul ministrului muncii și solidarității sociale nr. 64/2003 (abrogat)
! 2021
05-13
Legea 138/2021 pentru completarea art. 34 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii
! 2021
05-06
OUG 36/2021 privind utilizarea semnăturii electronice avansate sau semnăturii electronice calificate, însoțite de marca temporală electronică sau marca temporală electronică calificată și sigiliul electronic calificat al angajatorului în domeniul relațiilor de muncă, și pentru modificarea și completarea unor acte normative
! 2021
05-06
OUG 37/2021 pentru modificarea și completarea Legii nr. 53/2003 - Codul muncii (abrogat)
! 2021
01-13
HG 4/2021 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată (abrogat)
! 2020
12-24
Legea 298/2020 pentru completarea Legii nr. 53/2003 - Codul muncii
2020
11-06
OUG 192/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, precum și pentru modificarea lit. a) a art. 7 din Legea nr. 81/2018 privind reglementarea activității de telemuncă
! 2020
10-20
Ordinul 1477/2020 privind modificarea și completarea Clasificării ocupațiilor din România - nivel de ocupație (șase caractere), aprobată prin Ordinul ministrului muncii, familiei și protecției sociale și al președintelui Institutului Național de Statistică nr. 1.832/856/2011
! 2020
09-30
Legea 213/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 53/2003 - Codul muncii
! 2020
07-24
Legea 151/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 53/2003 - Codul muncii
! 2020
06-18
Legea 85/2020 pentru modificarea art. 260 alin. (1) lit. i) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii
! 2020
04-03
Legea 37/2020 pentru completarea art. 139 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii și a art. 94 din Legea educației naționale nr. 1/2011
! 2019
12-16
HG 935/2019 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată (abrogat)
! 2019
07-26
Legea 153/2019 pentru completarea art. 139 din Legea nr. 53/2003 Codul muncii
! 2019
05-08
Legea 93/2019 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 96/2018 privind prorogarea unor termene, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative
! 2019
05-02
HG 262/2019 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi
! 2019
04-19
OUG 26/2019 pentru modificarea și completarea unor acte normative
! 2019
04-19
Ordinul 635/1348/2019 privind modificarea și completarea Clasificării ocupațiilor din România - nivel de ocupație (șase caractere), aprobată prin Ordinul ministrului muncii, familiei și protecției sociale și al președintelui Institutului Național de Stati
! 2018
12-29
OUG 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor publice și a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene (actualizată până în 20 ianuarie 2022)
! 2018
12-10
HG 937/2018 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată (abrogat)
! 2018
11-14
OUG 96/2018 privind prorogarea unor termene, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative
! 2018
09-21
Ordinul 1943/2018 Ordinul nr. 1943/4869/2018 privind modificarea și completarea Clasificării ocupațiilor din România - nivel de ocupație (șase caractere), aprobată prin Ordinul ministrului muncii, familiei și protecției sociale și al președintelui Institutului Național de Statistică nr. 1.832/856/2011
! 2018
07-26
Legea 190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor)
! 2018
07-24
Decizia 387/2018 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 53 alin. (1) teza întâi din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice şi ale art. 56 alin. (1) lit. c) teza întâi din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii
! 2018
07-05
Ordinul 1635/2018 Ordinul nr. 1635/342/2018 pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului muncii, familiei si protectiei sociale si al presedintelui Institutului National de Statistica nr. 1.832/856/2011 privind aprobarea Clasificarii ocupatiilor din Romania - nivel de ocupatie (sase caractere)
! 2018
06-14
Legea 127/2018 pentru modificarea şi completarea unor acte normative privind personalul navigant
! 2018
04-10
Legea 88/2018 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 53/2017 pentru modificarea și completarea Legii nr. 53/2003 - Codul muncii
! 2018
04-02
Legea 81/2018 privind reglementarea activității de telemuncă
! 2018
03-13
Legea 64/2018 pentru completarea alin. (1) al art. 139 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii
! 2017
12-19
HG 905/2017 privind registrul general de evidenţă a salariaţilor
! 2017
11-29
HG 846/2017 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată (abrogat)
! 2017
11-21
Ordinul 1786/2017 al ministrului muncii şi justiţiei sociale şi al preşedintelui Institutului Naţional de Statistică privind modificarea şi completarea Clasificării ocupaţiilor din România - nivel de ocupaţie (şase caractere), aprobată prin Ordinul ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale şi al preşedintelui Institutului National de Statistică nr. 1.832/856/2011
! 2017
11-16
OUG 82/2017 pentru modificarea şi completarea unor acte normative
2017
10-19
HG 761/2017 privind modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici
! 2017
08-07
OUG 53/2017 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 53/2003 - Codul muncii
! 2017
04-04
Ordinul 198/2017 al ministrului muncii şi justiţiei sociale şi al preşedintelui Institutului National de Statistică privind modificarea şi completarea Clasificării ocupaţiilor din România - nivel de ocupaţie (şase caractere), aprobată prin Ordinul ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale şi al preşedintelui Institutului Naţional de Statistică nr. 1832/856/2011
! 2017
03-29
OUG 23/2017 pentru modificarea Legii dialogului social nr. 62/2011 și a art. 11 alin. (2) lit. c) din Legea nr. 248/2013 privind organizarea și funcționarea Consiliului Economic și Social
! 2017
01-06
HG 1/2017 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată (abrogat)
! 2016
11-18
Legea 220/2016 pentru completarea alin. (1) al art. 139 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii
2016
11-10
Legea 201/2016 privind stabilirea condiţiilor pentru fabricarea, prezentarea şi vânzarea produselor din tutun şi a produselor conexe şi de modificare a Legii nr. 349/2002 pentru prevenirea şi combaterea efectelor consumului produselor din tutun
! 2016
10-21
HG 767/2016 pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul sistemului asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă și al securității și sănătății în muncă
! 2016
10-13
Legea 176/2016 pentru modificarea alin. (1) al art. 139 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii
! 2016
07-07
Decizia 261/2016 referitoare la admiterea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 52 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii
! 2016
06-03
Ordinul 936/2016 privind modificarea şi completarea Clasificării ocupaţiilor din România - nivel de ocupaţie (şase caractere), aprobată prin Ordinul ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale şi al preşedintelui Institutului Naţional de Statistică nr. 1.832/856/2011
! 2016
05-04
Regulamentul 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor)
! 2016
04-14
Legea 57/2016 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 273/2004 privind procedura adoptiei, precum şi a altor acte normative
! 2016
02-01
Legea 15/2016 privind modificarea si completarea Legii nr. 349/2002 pentru prevenirea si combaterea efectelor consumului produselor din tutun
! 2016
01-14
Legea 1/2016 pentru modificarea și completarea Legii dialogului social nr. 62/2011
! 2015
12-31
HG 1017/2015 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată (abrogat)
! 2015
12-22
Decizia 814/2015 referitoare la admiterea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 60 alin. (1) lit. g) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii
! 2015
11-27
Ordinul 2196/2015 privind modificarea şi completarea Clasificării ocupaţiilor din România - nivel de ocupaţie (şase caractere), aprobată prin Ordinul ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale şi al preşedintelui Institutului Naţional de Statistică nr. 1.832/856/2011
! 2015
06-17
Decizia 279/2015 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 52 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii
! 2015
05-08
Legea 97/2015 pentru modificarea art. 137 alin. (1) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii
! 2015
03-25
Ordinul 747/2015 pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice şi al preşedintelui Institutului Naţional de Statistică nr. 123/123/2015 privind modificarea şi completarea Clasificării ocupaţiilor din România - nivel de ocupaţie (şase caractere), aprobată prin Ordinul ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale şi al preşedintelui Institutului Naţional de Statistică nr. 1.832/856/2011
! 2015
03-09
Ordinul 123/2015 privind modificarea si completarea Clasificarii ocupatiilor din Romania - nivel de ocupatie (sase caractere), aprobata prin Ordinul ministrului muncii, familiei si protectiei sociale si al presedintelui Institutului National de Statistica nr. 1.832/856/2011
! 2015
01-22
Legea 12/2015 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 53/2003 - Codul muncii
! 2014
12-11
HG 1091/2014 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată
! 2014
08-28
Ordinul 1419/2014 privind modificarea si completarea Clasificarii ocupatiilor din Romania - nivel de ocupatie (sase caractere), aprobata prin Ordinul ministrului muncii, familiei si protectiei sociale si al presedintelui Institutului National de Statistica nr. 1.832/856/2011
! 2014
08-28
Ordinul 328/2014 privind modificarea si completarea Clasificarii ocupatiilor din Romania - nivel de ocupatie (sase caractere), aprobata prin Ordinul ministrului muncii, familiei si protectiei sociale si al presedintelui Institutului National de Statistica nr. 1.832/856/2011
! 2014
06-26
Legea 77/2014 pentru modificarea alin. (4) al art. 251 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii
! 2014
04-07
Ordinul 433/2014 pentru completarea Clasificării ocupaţiilor din România - nivel de ocupaţie (şase caractere), aprobată prin Ordinul ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale şi al preşedintelui Institutului Naţional de Statistică nr. 1.832/856/2011
! 2014
03-19
Legea 18/2014 pentru modificarea si completarea Legii nr. 52/2011 privind exercitarea unor activitati cu caracter ocazional desfasurate de zilieri, precum si pentru modificarea art. 8 alin. (1) din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat
! 2014
03-05
Ordinul 190/2014 privind modificarea si completarea Clasificarii ocupatiilor din Romania - nivel de ocupatie (sase caractere), aprobata prin Ordinul ministrului muncii, familiei si protectiei sociale si al presedintelui Institutului National de Statistica nr. 1.832/856/2011
! 2014
03-05
Ordinul 76/2014 privind modificarea si completarea Clasificarii ocupatiilor din Romania - nivel de ocupatie (sase caractere), aprobata prin Ordinul ministrului muncii, familiei si protectiei sociale si al presedintelui Institutului National de Statistica nr. 1.832/856/2011
! 2013
12-24
HG 1116/2013 pentru modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 1.352/2010 privind aprobarea structurii Clasificarii ocupatiilor din Romania - nivel grupa de baza, conform Clasificarii internationale standard a ocupatiilor - ISCO 08
! 2013
12-12
Legea 335/2013 privind efectuarea stagiului pentru absolventii de invatamant superior
! 2013
11-18
Norma Metodologica din 6 noiembrie 2013 de aplicare a prevederilor Legii nr. 279/2005 privind ucenicia la locul de munca (aprobata prin HG 855/2013)
! 2013
11-15
HG 871/2013 pentru stabilirea salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata (abrogat)
! 2013
11-13
Ordinul 2176/2013 privind modificarea si completarea Clasificarii ocupatiilor din Romania - nivel de ocupatie (sase caractere), aprobata prin Ordinul ministrului muncii, familiei si protectiei sociale si al presedintelui Institutului National de Statistica nr. 1.832/856/2011
! 2013
11-13
Ordinul 931/2013 privind modificarea si completarea Clasificarii ocupatiilor din Romania - nivel de ocupatie (sase caractere), aprobata prin Ordinul ministrului muncii, familiei si protectiei sociale si al presedintelui Institutului National de Statistica nr. 1.832/856/2011
2013
10-29
Legea 277/2013 pentru modificarea si completarea Legii nr. 52/2011 privind exercitarea unor activitati cu caracter ocazional desfasurate de zilieri
! 2013
08-14
Legea 255/2013 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative care cuprind dispoziţii procesual penale
! 2013
07-24
Legea 248/2013 privind organizarea si functionarea Consiliului Economic si Social
2013
06-28
Legea 214/2013 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 4/2013 privind modificarea Legii nr. 76/2012 pentru punerea in aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedura civila, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative conexe
2013
02-12
Legea 2/2013 Lege privind unele masuri pentru degrevarea instantelor judecatoresti, precum si pentru pregatirea punerii in aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedura civila
! 2013
02-06
Ordinul 132/2013 modificarea si completarea Clasificarii ocupatiilor din Romania nivel de ocupatie (sase caractere), aprobata prin Ordinul ministrului muncii, familiei si protectiei sociale si al presedintelui Institutului National de Statistica nr. 1.832/856/2011
! 2013
02-06
Ordinul 150/2013 modificarea si completarea Clasificarii ocupatiilor din Romania nivel de ocupatie (sase caractere), aprobata prin Ordinul ministrului muncii, familiei si protectiei sociale si al presedintelui Institutului National de Statistica nr. 1.832/856/2011
2013
01-30
OUG 4/2013 privind modificarea Legii nr. 76/2012 pentru punerea in aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedura civila, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative conexe
! 2013
01-23
HG 23/2013 Hotarare pentru stabilirea salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata (abrogat)
2013
01-22
Ordinul 192/2013 Ordin pentru aprobarea formatului standard al adeverintei care atesta vechimea in munca si vechimea in specialitatea studiilor (abrogat)
2012
12-21
OUG 90/2012 pentru modificarea si completarea Legii nr. 192/2006 privind medierea si organizarea profesiei de mediator, precum si pentru modificarea art. II din Legea nr. 115/2012 pentru modificarea si completarea Legii nr. 192/2006 privind medierea si organizarea profesiei de mediator
2012
11-29
HG 1123/2012 Hotarare pentru stabilirea zilelor de 24 si 31 decembrie 2012 ca zile libere
! 2012
11-12
Legea 187/2012 pentru punerea in aplicare a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal
2012
10-31
Legea 193/2012 privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 2/2012 pentru modificarea si completarea Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale
2012
09-06
OUG 47/2012 pentru modificarea si completarea unor acte normative si reglementarea unor masuri fiscal-bugetare
2012
07-24
Legea 147/2012 pentru modificarea art. 139 alin. (1) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii
! 2012
05-30
Legea 76/2012 pentru punerea in aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedura civila
2012
05-17
Norma metodologica din 11 aprilie 2012 de aplicare a Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si protectia persoanelor (aprobata prin HG 301/2012)
2012
03-21
Legea 51/2012 privind modificarea şi completarea Legii nr. 108/1999 pentru înfiinţarea şi organizarea Inspecţiei Muncii
2012
03-06
Procedura din 6 martie 2012 de solicitare si emitere, in format electronic, a adeverintei privind inregistrarea documentului care atesta dreptul de folosinta asupra spatiului cu destinatie de sediu social si a certificatului pentru spatiul cu destinatie de sediu social
2012
03-02
OUG 2/2012 pentru modificarea si completarea Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale
! 2012
02-22
Ordinul 177/2012 privind modificarea si completarea Clasificarii ocupatiilor din Romania - nivel de ocupatie (sase caractere), aprobata prin Ordinul ministrului muncii, familiei si protectiei sociale si al presedintelui Institutului National de Statistica nr. 1.832/856/2011
! 2012
02-22
Ordinul 81/2012 privind modificarea si completarea Clasificarii ocupatiilor din Romania - nivel de ocupatie (sase caractere), aprobata prin Ordinul ministrului muncii, familiei si protectiei sociale si al presedintelui Institutului National de Statistica nr. 1.832/856/2011
! 2011
12-27
HG 1225/2011 pentru stabilirea salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata (abrogat)
2011
12-27
HG 1242/2011 pentru modificarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii securitatii si sanatatii in munca nr. 319/2006, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 1.425/2006
! 2011
08-08
Ordinul 1832/2011 privind aprobarea Clasificării ocupaţiilor din România - nivel de ocupaţie (şase caractere)
2011
07-08
Norma metodologica din 6 iulie 2011 de aplicare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 60/2011 privind aprobarea Programului Mihail Kogalniceanu pentru intreprinderi mici si mijlocii (aprobata prin HG 98/2012)
! 2011
06-30
OUG 60/2011 privind aprobarea Programului Mihail Kogalniceanu pentru intreprinderi mici si mijlocii
! 2011
06-14
Ordinul 1616/2011 privind modificarea si completarea modelului-cadru al contractului individual de munca, prevazut în anexa la Ordinul ministrului muncii si solidaritatii sociale nr. 64/2003 (abrogat)
2011
06-10
Legea 71/2011 pentru punerea in aplicare a Legii nr. 287/2009 privind Codul civil
! 2011
05-27
HG 500/2011 privind registrul general de evidenta a salariatilor (abrogat)
!! 2011
05-10
Legea dialogului social (legea 62/2011) (r.1) (abrogat)
! 2011
05-02
Norma metodologica din 29 aprilie 2011 de aplicare a Legii nr. 52/2011 privind exercitarea unor activitati cu caracter ocazional desfasurate de zilieri (aprobata prin Ordinul nr. 1439/2011)
2011
04-22
OUG 37/2011 pentru modificarea si completarea Legii contabilitatii nr. 82/1991 si pentru modificarea altor acte normative incidente
! 2011
04-20
Legea 52/2011 privind exercitarea unor activitati cu caracter ocazional desfasurate de zilieri
2011
03-31
Legea 40/2011 pentru modificarea si completarea Legii nr. 53/2003 - Codul muncii
! 2011
02-10
HG 96/2011 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 6/2011 pentru stimularea infiintarii si dezvoltarii microintreprinderilor de catre intreprinzatorii tineri
! 2011
02-09
OUG 6/2011 pentru stimularea infiintarii si dezvoltarii microintreprinderilor de catre intreprinzatorii tineri
! 2010
12-30
HG 1352/2010 privind aprobarea structurii Clasificarii ocupatiilor din Romania - nivel grupa de baza, conform Clasificarii internationale standard a ocupatiilor - ISCO 08 (r.1)
! 2010
10-26
Legea 202/2010 privind unele masuri pentru accelerarea solutionarii proceselor
2010
10-04
OUG 90/2010 pentru modificarea si completarea Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale
2010
09-27
HG 955/2010 pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii securitatii si sanatatii in munca nr. 319/2006, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 1.425/2006
! 2010
06-23
OUG 54/2010 privind unele masuri pentru combaterea evaziunii fiscale
2010
05-13
OUG 43/2010 pentru modificarea unor acte normative in vederea reducerii sau simplificarii administrative
2009
06-01
OUG 49/2009 privind libertatea de stabilire a prestatorilor de servicii si libertatea de a furniza servicii in Romania
2009
04-14
Legea 88/2009 privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 82/2007 pentru modificarea si completarea Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale si a altor acte normative incidente
! 2009
01-19
Ordinul 62/2009 pentru aprobarea modelului extrasului situatiilor financiare anuale care se publica de asociatiile, fundatiile si federatiile recunoscute, potrivit legii, ca fiind de utilitate publica
2008
04-30
OUG 52/2008 pentru modificarea si completarea Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale si pentru completarea Legii nr. 26/1990 privind registrul comertului
! 2008
04-25
OUG 44/2008 privind desfasurarea activitatilor economice de catre persoanele fizice autorizate, intreprinderile individuale si intreprinderile familiale
2007
07-13
HG 600/2007 privind protectia tinerilor la locul de munca
2007
06-29
OUG 82/2007 pentru modificarea si completarea Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale si a altor acte normative incidente
2007
05-17
HG 355/2007 privind supravegherea sanatatii lucratorilor
2007
03-29
Norma Metodologica din 28 februarie 2007 generala de aparare impotriva incendiilor (aprobata prin Ordinul 163/2007)
! 2006
12-18
Legea 467/2006 privind stabilirea cadrului general de informare si consultare a angajatilor
! 2006
12-18
Legea 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap (r.1)
2006
11-28
Legea 441/2006 pentru modificarea si completarea Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata, si a Legii nr. 26/1990 privind registrul comertului, republicata
!! 2006
10-30
Norma Metodologica de aplicare a Legii SSM nr. 319/2006 (HG 1425/2006 actualizata inclusiv cu HG 955/2010 si HG 1242/2011)
2006
10-03
HG 1146/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru utilizarea in munca de catre lucratori a echipamentelor de munca
2006
08-23
HG 1048/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru utilizarea de catre lucratori a echipamentelor individuale de protectie la locul de munca
2006
08-09
HG 971/2006 privind cerintele minime pentru semnalizarea de securitate si/sau de sanatate la locul de munca
!! 2006
07-26
Legea securitatii si sanatatii in munca (legea 319/2006)
! 2006
07-21
Legea 307/2006 privind apararea impotriva incendiilor
! 2006
05-22
Legea 192/2006 privind medierea si organizarea profesiei de mediator
! 2006
04-21
Legea 85/2006 privind procedura insolventei
! 2006
03-28
Legea 67/2006 privind protectia drepturilor salariatilor in cazul transferului intreprinderii, al unitatii sau al unor parti ale acestora
2005
12-20
Legea 395/2005 privind suspendarea pe timp de pace a serviciului militar obligatoriu si trecerea la serviciul militar pe baza de voluntariat
! 2005
11-29
OUG 158/2005 privind concediile si indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate
! 2005
11-14
OUG 148/2005 privind sustinerea familiei in vederea cresterii copilului
2005
10-27
Legea 302/2005 pentru modificarea si completarea Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale
! 2005
10-11
Legea 279/2005 privind ucenicia la locul de munca (r.2)
2005
07-05
OUG 65/2005 privind modificarea si completarea Legii nr. 53/2003 - Codul muncii
! 2004
07-29
Legea 346/2004 privind stimularea infiintarii si dezvoltarii intreprinderilor mici si mijlocii
! 2003
12-19
Legea 541/2003 pentru modificarea unor dispoziţii ale Legii nr. 53/2003 - Codul muncii
! 2003
11-18
Legea 480/2003 pentru modificarea lit. e) a art. 50 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii
! 2003
10-27
OUG 96/2003 privind protectia maternitatii la locurile de munca
! 2003
07-22
Legea 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si protectia persoanelor
! 2003
03-04
Ordinul 64/2003 pentru aprobarea modelului-cadru al contractului individual de muncă (abrogat)
! 2003
02-24
HG 166/2003 privind acordarea unor facilitati fiscale studentilor care doresc sa infiinteze o afacere proprie
!! 2003
02-05
Codul Muncii (r.1)
2002
06-27
Legea 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de munca si boli profesionale (republicata si actualizata) (r.1)
2002
06-21
Legea 349/2002 pentru prevenirea şi combaterea efectelor consumului produselor din tutun
! 2002
05-08
Legea 202/2002 privind egalitatea de sanse si de tratament intre femei si barbati (r.3)
! 2000
09-02
OG 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare (republicată în 2014, modificată până în 10 august 2020)
! 2000
09-01
OG 99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor de piata (r.1)
! 2000
01-31
OG 26/2000 cu privire la asociatii si fundatii
! 1999
12-31
Legea 210/1999 concediului paternal
! 1991
03-27
Legea 31/1991 privind stabilirea duratei timpului de munca sub 8 ore pe zi pentru salariatii care lucreaza in conditii deosebite - vatamatoare, grele sau periculoase
! 1991
01-30
Legea 11/1991 privind combaterea concurentei neloiale
!! 1990
11-17
Legea Societatilor (legea 31/1990) (r.2)
! 1990
08-08
Legea 12/1990 privind protejarea populatiei impotriva unor activitati de productie, comert sau prestari de servicii ilicite (r.3)
281 Documente Anexe la Codul Muncii