Legea Societatilor (legea 31/1990)

Articolul 283 - Reglementari privind societatile cu capital integral ori majoritar de stat

(1) Societatile comerciale, organizate in baza Legii nr. 15/1990 privind reorganizarea unitatilor economice de stat ca regii autonome si societati comerciale, cu modificarile ulterioare, privatizate sau care se vor privatiza, pot functiona numai pe baza de statut.

(2) Modificand, in conditiile legii, statutul, asociatii il pot denumi act constitutiv, fara ca prin aceasta sa ia nastere o societate comerciala noua.

(3) La societatile existente, asociatii pot modifica actul constitutiv, prevazand in el documentele la care acestia urmeaza sa aiba acces, in sensul art. 8 lit. i).

(4) Societatile comerciale cu capital integral ori majoritar de stat pot functiona cu orice numar de asociati.

Articolul 284 - Incadrarea salariatilor

Incadrarea salariatilor la societatile comerciale se face pe baza de contract individual de munca, cu respectarea legislatiei muncii si asigurarilor sociale.

Articolul 285 - Asigurarile sociale de stat in cazul administratorului asociat unic

Daca asociatul unic dintr-o societate cu raspundere limitata este si administrator, poate beneficia de pensie ca la asigurarile sociale de stat, in masura in care a varsat contributia la asigurarile sociale si pe aceea pentru pensia suplimentara.

Articolul 286 - Constituirea de societati cu participare straina 1

Constituirea de societati comerciale cu participare straina, in asociere cu persoane juridice sau persoane fizice romane, sau cu capital integral strain se efectueaza cu respectarea dispozitiilor prezentei legi si ale legii privind regimul investitiilor straine.

Articolul 287 - Activitatile care nu pot face obiectul unei societati

Activitatile care nu pot face obiectul unei societati comerciale se stabilesc prin hotarare a Guvernului.

Articolul 288 - Taxe si onorarii pentru autentificarea actului constitutiv

Pentru autentificarea actului constitutiv se vor plati taxele de timbru si onorariile notariale legale.

Articolul 289 - Asimilarea municipiului Bucuresti cu judetul

In sensul prezentei legi, municipiul Bucuresti se asimileaza cu judetul.

Articolul 290 - Intreprinderile mici si asociatiile cu scop lucrativ infiintate in baza Decretului-lege nr. 54/1990

(1) Intreprinderile mici si asociatiile cu scop lucrativ, persoane juridice, infiintate in baza Decretului-lege nr. 54/1990 privind organizarea si desfasurarea unor activitati economice pe baza liberei initiative si reorganizate, pana la data de 17 septembrie 1991, in una dintre formele de societate prevazute de art. 2 din prezenta lege isi vor putea continua activitatea.

(2) Ele sunt succesoare de drept ale intreprinderilor mici sau ale asociatiilor cu scop lucrativ din care provin.

Articolul 291 - Completarea prevederilor din prezenta lege

Prevederile din prezenta lege se completeaza cu dispozitiile Codului civil si ale Codului de procedura civila.

Articolul 292 - Societatile cu participare straina infiintate pana la data de 17 decembrie 1990

Societatile cu participare straina infiintate pana la data de 17 decembrie 1990 isi vor putea continua activitatea potrivit actului lor de constituire, aprobat in conditiile legii.

Articolul 293 - Abrogat

(abrogat)

Abrogat prin punctul 4 din Legea nr. 302/2005.

Articolul 294 - Abrogari 1

Pe data intrarii in vigoare a prezentei legi se abroga prevederile art. 77 - 220 si 236 din Codul comercial **), prevederile referitoare la intreprinderile mici si la asociatiile cu scop lucrativ, cu personalitate juridica, din Decretul-lege nr. 54/1990 privind organizarea si desfasurarea unor activitati economice pe baza liberei initiative, Decretul nr. 424/1972 privind constituirea si functionarea societatilor mixte in Romania, cu exceptia art. 15, art. 28 alin. 1, art. 33 si art. 35 alin. 2 si 3, Decretul-lege nr. 96/1990 privind unele masuri pentru atragerea investitiei de capital strain in Romania.

Tematici Drept comercial | Societati comerciale

Fisa actului

Legea 31/1990 privind societatile a fost publicata in
Monitorul Oficial partea 1, nr. 126 din 17 noiembrie 1990
Emitent: Parlamentul Romaniei
Data intrarii in vigoare: 17 decembrie 1990

Numar republicari: 2
Ultima republicare in: Monitorul Oficial partea 1, nr. 1066 din 17 noiembrie 2004

Denumirea initiala a fost "Legea Societatilor Comerciale", insa a fost modificata in "Legea Societatilor" prin art. 18 (1) din Legea 76/2012 pentru punerea in aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedura civila.

Actul a fost modificat prin

Ascunde
281 Documente Anexe la Codul Muncii