Legea Societatilor (legea 31/1990)

Articolul 255
Atributiile lichidatorilor. Raspunderea

Din lipsa unui titlu oficial, articolul a fost denumit de catre Rubinian

(1) In afara de puterile conferite de asociati, cu aceeasi majoritate ceruta pentru numirea lor, lichidatorii vor putea:

a) sa stea in judecata in numele societatii;

b) sa execute si sa termine operatiunile de comert referitoare la lichidare;

c) sa vanda, prin licitatie publica, imobilele si orice avere mobiliara a societatii;

d) sa faca tranzactii;

e) sa lichideze si sa incaseze creantele societatii.

f) sa contracteze obligatii cambiale, sa faca imprumuturi neipotecare si sa indeplineasca orice alte acte necesare.

(2) In lipsa unor dispozitii speciale in actul constitutiv sau in actul lor de numire, lichidatorii nu pot sa constituie ipoteci asupra bunurilor societatii, daca nu sunt autorizati de instanta.

(3) Lichidatorii care intreprind noi operatiuni comerciale ce nu sunt necesare scopului lichidarii sunt raspunzatori personal si solidar de executarea lor.

Adnotãri
Modificãri
Modificari

Alineatul (1) litera a) a fost modificata prin punctul 63. din OUG nr. 82/2007.

Alineatul (1) litera c) a fost modificata prin punctul 63. din OUG nr. 82/2007.

Alineatul (1) litera e) a fost modificata prin punctul 63. din OUG nr. 82/2007.

Alineatul (2) a fost modificat prin punctul 178. din Legea nr. 441/2006.

Acte conexe

Tematici Drept comercial | Societati comerciale

Fisa actului

Legea 31/1990 privind societatile a fost publicata in
Monitorul Oficial partea 1, nr. 126 din 17 noiembrie 1990
Emitent: Parlamentul Romaniei
Data intrarii in vigoare: 17 decembrie 1990

Numar republicari: 2
Ultima republicare in: Monitorul Oficial partea 1, nr. 1066 din 17 noiembrie 2004

Denumirea initiala a fost "Legea Societatilor Comerciale", insa a fost modificata in "Legea Societatilor" prin art. 18 (1) din Legea 76/2012 pentru punerea in aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedura civila.

Actul a fost modificat prin

Ascunde
281 Documente Anexe la Codul Muncii