Legea Societatilor (legea 31/1990)

Articolul 251 6
Inregistrarea proiectului comun de fuziune transfrontaliera

Din lipsa unui titlu oficial, articolul a fost denumit de catre Rubinian

(1) Proiectul comun de fuziune transfrontaliera, semnat de reprezentantii societatilor participante, se depune la oficiul registrului comertului unde sunt inmatriculate societatile comerciale persoane juridice romane si/sau societatile europene cu sediul in Romania, participante la fuziune, insotit de o declaratie privind modalitatea de publicare a proiectului de fuziune.

(2) Proiectul comun de fuziune, vizat de judecatorul-delegat, se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, pe cheltuiala partilor, integral sau in extras, potrivit dispozitiei judecatorului-delegat sau cererii partilor, cu cel putin 30 de zile inaintea datelor sedintelor in care adunarile generale urmeaza a hotari asupra fuziunii.

(3) Extrasul prevazut la alin. (2) trebuie sa cuprinda cel putin urmatoarele mentiuni:

a) forma, denumirea si sediul social ale fiecarei societati participante la fuziune;

b) oficiul registrul comertului la care au fost depuse documentele prevazute la art. 2515;

c) conditiile in care isi pot exercita dreptul de opozitie creditorii societatii.

(4) In cazul in care detine o pagina proprie web, societatea poate inlocui publicarea in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, cu publicitatea efectuata prin intermediul paginii proprii web a societatii, pe o perioada continua de cel putin o luna inaintea adunarii generale care urmeaza sa decida cu privire la proiectul de fuziune transfrontaliera, perioada care se incheie la finalul adunarii generale respective. Dispozitiile art. 242 alin. (22) se aplica in mod corespunzator.

(5) In cazul efectuarii publicitatii in conditiile alin. (3), oficiul registrului comertului unde este inmatriculata societatea va publica, cu titlu gratuit, pe pagina sa web proiectul comun de fuziune transfrontaliera.

Adnotãri
Modificãri
Modificari

Alineatul (1) a fost modificat prin punctul 19. din OUG nr. 2/2012.

Alineatul (4) a fost introdus prin punctul 20. din OUG nr. 2/2012.

Alineatul (5) a fost introdus prin punctul 20. din OUG nr. 2/2012.

Acte conexe

Tematici Drept comercial | Societati comerciale

Fisa actului

Legea 31/1990 privind societatile a fost publicata in
Monitorul Oficial partea 1, nr. 126 din 17 noiembrie 1990
Emitent: Parlamentul Romaniei
Data intrarii in vigoare: 17 decembrie 1990

Numar republicari: 2
Ultima republicare in: Monitorul Oficial partea 1, nr. 1066 din 17 noiembrie 2004

Denumirea initiala a fost "Legea Societatilor Comerciale", insa a fost modificata in "Legea Societatilor" prin art. 18 (1) din Legea 76/2012 pentru punerea in aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedura civila.

Actul a fost modificat prin

Ascunde
281 Documente Anexe la Codul Muncii