Legea Societatilor (legea 31/1990)

Articolul 251 5
Proiectul de fuziune transfrontaliera

Din lipsa unui titlu oficial, articolul a fost denumit de catre Rubinian

(1) Administratorii sau membrii directoratului societatilor care urmeaza a participa la fuziune intocmesc un proiect comun de fuziune care trebuie sa cuprinda cel putin:

a) forma, denumirea si sediul social ale tuturor societatilor participante la fuziune;

b) forma, denumirea si sediul social ale societatii nou-infiintate, daca este cazul;

c) conditiile alocarii de actiuni/parti sociale la societatea absorbanta sau la societatea nou-infiintata;

d) rata de schimb a actiunilor/partilor sociale si cuantumul eventualelor plati in numerar;

e) data de la care actiunile/partile sociale prevazute la lit. c) dau detinatorilor dreptul de a participa la beneficii si orice conditii speciale care afecteaza acest drept;

f) drepturile acordate de catre societatea absorbanta sau nou-infiintata detinatorilor de actiuni care confera drepturi speciale si celor care detin alte valori mobiliare in afara de actiuni sau masurile propuse in privinta acestora;

g) orice avantaj special acordat expertilor care evalueaza proiectul de fuziune si membrilor organelor administrative sau de control ale societatilor implicate in fuziune;

h) informatii privind evaluarea patrimoniului transferat societatii absorbante sau societatii nou-infiintate;

i) data de la care tranzactiile societatii absorbite sunt considerate din punct de vedere contabil ca apartinand societatii absorbante sau nou-infiintate;

j) efectele fuziunii asupra locurilor de munca ale angajatilor societatilor participante la fuziune;

k) data situatiilor financiare ale societatilor participante care au fost folosite pentru a se stabili conditiile fuziunii;

l) daca este cazul, informatii privind mecanismele de implicare a angajatilor in definirea drepturilor acestora de a participa la activitatea societatii absorbante sau nou-infiintate.

(2) La proiectul prevazut la alin. (1) va fi anexat proiectul actului constitutiv al societatii ce urmeaza a fi infiintata, respectiv proiectul de act modificator al actului constitutiv al societatii absorbante.

Tematici Drept comercial | Societati comerciale

Fisa actului

Legea 31/1990 privind societatile a fost publicata in
Monitorul Oficial partea 1, nr. 126 din 17 noiembrie 1990
Emitent: Parlamentul Romaniei
Data intrarii in vigoare: 17 decembrie 1990

Numar republicari: 2
Ultima republicare in: Monitorul Oficial partea 1, nr. 1066 din 17 noiembrie 2004

Denumirea initiala a fost "Legea Societatilor Comerciale", insa a fost modificata in "Legea Societatilor" prin art. 18 (1) din Legea 76/2012 pentru punerea in aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedura civila.

Actul a fost modificat prin

Ascunde
281 Documente Anexe la Codul Muncii