Legea Societatilor (legea 31/1990)

Articolul 153 3
Reprezentarea societatii de catre directorat

Din lipsa unui titlu oficial, articolul a fost denumit de catre Rubinian

(1) Directoratul reprezinta societatea in raport cu tertii si in justitie.

(2) In lipsa unei stipulatii contrare in actul constitutiv, membrii directoratului reprezinta societatea doar actionand impreuna.

(3) In situatia in care membrii directoratului reprezinta societatea doar actionand impreuna, prin acordul lor unanim, acestia il pot imputernici pe unul dintre ei sa incheie anumite operatiuni sau tipuri de operatiuni.

(4) Consiliul de supraveghere reprezinta societatea in raporturile cu directoratul.

(5) Directoratul inregistreaza la registrul comertului numele membrilor sai, mentionand daca ei actioneaza impreuna sau separat. Acestia vor depune la registrul comertului specimene de semnatura.

Adnotãri
Introducere
Introducere si modificari

Alineatul (5) a fost modificat prin punctul 26. din OUG nr. 82/2007.

Articolul 1533 a fost introdus prin punctul 104. din Legea nr. 441/2006.

Acte conexe

Tematici Drept comercial | Societati comerciale

Fisa actului

Legea 31/1990 privind societatile a fost publicata in
Monitorul Oficial partea 1, nr. 126 din 17 noiembrie 1990
Emitent: Parlamentul Romaniei
Data intrarii in vigoare: 17 decembrie 1990

Numar republicari: 2
Ultima republicare in: Monitorul Oficial partea 1, nr. 1066 din 17 noiembrie 2004

Denumirea initiala a fost "Legea Societatilor Comerciale", insa a fost modificata in "Legea Societatilor" prin art. 18 (1) din Legea 76/2012 pentru punerea in aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedura civila.

Actul a fost modificat prin

Ascunde
281 Documente Anexe la Codul Muncii