Legea Societatilor (legea 31/1990)

Articolul 144 1
Reguli de exercitare a mandatului de catre membrii consiliului de administratie

Din lipsa unui titlu oficial, articolul a fost denumit de catre Rubinian

(1) Membrii consiliului de administratie isi vor exercita mandatul cu prudenta si diligenta unui bun administrator.

(2) Administratorul nu incalca obligatia prevazuta la alin. (1), daca in momentul luarii unei decizii de afaceri el este in mod rezonabil indreptatit sa considere ca actioneaza in interesul societatii si pe baza unor informatii adecvate.

(3) Decizie de afaceri, in sensul prezentei legi, este orice decizie de a lua sau de a nu lua anumite masuri cu privire la administrarea societatii.

(4) Membrii consiliului de administratie isi vor exercita mandatul cu loialitate, in interesul societatii.

(5) Membrii consiliului de administratie nu vor divulga informatiile confidentiale si secretele comerciale ale societatii, la care au acces in calitatea lor de administratori. Aceasta obligatie le revine si dupa incetarea mandatului de administrator.

(6) Continutul si durata obligatiilor prevazute la alin. (5) sunt stipulate in contractul de administratie.

Adnotãri
Modificãri
Modificari

Art. 1441 a fost modificat prin punctul 21. din OUG nr. 82/2007.

Acte conexe

Tematici Drept comercial | Societati comerciale

Fisa actului

Legea 31/1990 privind societatile a fost publicata in
Monitorul Oficial partea 1, nr. 126 din 17 noiembrie 1990
Emitent: Parlamentul Romaniei
Data intrarii in vigoare: 17 decembrie 1990

Numar republicari: 2
Ultima republicare in: Monitorul Oficial partea 1, nr. 1066 din 17 noiembrie 2004

Denumirea initiala a fost "Legea Societatilor Comerciale", insa a fost modificata in "Legea Societatilor" prin art. 18 (1) din Legea 76/2012 pentru punerea in aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedura civila.

Actul a fost modificat prin

Ascunde
281 Documente Anexe la Codul Muncii