Legea Societatilor (legea 31/1990)

Articolul 8
Continutul actului constitutiv pentru SA

Din lipsa unui titlu oficial, articolul a fost denumit de catre Rubinian

Actul constitutiv al societatii pe actiuni sau in comandita pe actiuni va cuprinde:

a) datele de identificare a fondatorilor; la societatea in comandita pe actiuni vor fi mentionati si asociatii comanditati;

b) forma, denumirea si sediul social;

c) obiectul de activitate al societatii, cu precizarea domeniului si a activitatii principale;

d) capitalul social subscris si cel varsat si, in cazul in care societatea are un capital autorizat, cuantumul acestuia;

e) natura si valoarea bunurilor constituite ca aport in natura, numarul de actiuni acordate pentru acestea si numele sau, dupa caz, denumirea persoanei care le-a adus ca aport;

f) numarul si valoarea nominala a actiunilor, cu specificarea daca sunt nominative sau la purtator;

f1) daca sunt mai multe categorii de actiuni, numarul, valoarea nominala si drepturile conferite fiecarei categorii de actiuni;

f2) orice restrictie cu privire la transferul de actiuni;

g) datele de identificare a primilor membri ai consiliului de administratie, respectiv a primilor membri ai consiliului de supraveghere;

g1) puterile conferite administratorilor si, dupa caz, directorilor, respectiv membrilor directoratului, si daca ei urmeaza sa le exercite impreuna sau separat;

h) datele de identificare a primilor cenzori sau a primului auditor financiar;

i) clauze privind conducerea, administrarea, functionarea si controlul gestiunii societatii de catre organele statutare, numarul membrilor consiliului de administratie sau modul de stabilire a acestui numar;

i1) Abrogata prin punctul 22. din Ordonanta de urgenta nr. 82/2007 incepand cu 17.04.2009.

j) durata societatii;

k) modul de distribuire a beneficiilor si de suportare a pierderilor;

l) sediile secundare - sucursale, agentii, reprezentante sau alte asemenea unitati fara personalitate juridica -, atunci cand se infiinteaza o data cu societatea, sau conditiile pentru infiintarea lor ulterioara, daca se are in vedere o atare infiintare;

m) orice avantaj special acordat, in momentul infiintarii societatii sau pana in momentul in care societatea este autorizata sa isi inceapa activitatea, oricarei persoane care a participat la constituirea societatii ori la tranzactii conducand la acordarea autorizatiei in cauza, precum si identitatea beneficiarilor unor astfel de avantaje;

n) numarul actiunilor comanditarilor in societatea in comandita pe actiuni;

o) cuantumul total sau cel putin estimativ al tuturor cheltuielilor pentru constituire;

p) modul de dizolvare si de lichidare a societatii.

Adnotãri
Modificãri
Modificari

Litera a) a fost modificata prin punctul 4. din Legea nr. 441/2006.

Litera b) a fost modificata prin punctul 4. din Legea nr. 441/2006.

Litera d) a fost modificata prin punctul 4. din Legea nr. 441/2006.

Litera e) a fost modificata prin punctul 4. din Legea nr. 441/2006.

Litera f) a fost modificata prin punctul 4. din Legea nr. 441/2006.

Litera f1) a fost introdusa prin punctul 5. din Legea nr. 441/2006.

Litera f2) a fost introdusa prin punctul 5. din Legea nr. 441/2006.

Litera g) a fost modificata prin punctul 4. din Legea nr. 441/2006.

Litera g1) a fost modificata prin punctul 21. din Ordonanta de urgenta nr. 82/2007.

Litera h) a fost modificata prin punctul 4. din Legea nr. 441/2006.

Litera i) a fost modificata prin punctul 4. din Legea nr. 441/2006.

Litera m) a fost modificata prin punctul 4. din Legea nr. 441/2006.

Litera n) a fost modificata prin punctul 4. din Legea nr. 441/2006.

Litera o) a fost modificata prin punctul 4. din Legea nr. 441/2006.

Acte conexe
Documente conexe

Tematici Drept comercial | Societati comerciale

Fisa actului

Legea 31/1990 privind societatile a fost publicata in
Monitorul Oficial partea 1, nr. 126 din 17 noiembrie 1990
Emitent: Parlamentul Romaniei
Data intrarii in vigoare: 17 decembrie 1990

Numar republicari: 2
Ultima republicare in: Monitorul Oficial partea 1, nr. 1066 din 17 noiembrie 2004

Denumirea initiala a fost "Legea Societatilor Comerciale", insa a fost modificata in "Legea Societatilor" prin art. 18 (1) din Legea 76/2012 pentru punerea in aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedura civila.

Actul a fost modificat prin

Ascunde
281 Documente Anexe la Codul Muncii