Legea dialogului social (legea 62/2011) (abrogat)

Articolul 200
Examinarea cererii de incetare a grevei. Hotararea tribunalului

Din lipsa unui titlu oficial, articolul a fost denumit de catre Rubinian

(1) Tribunalul examineaza cererea prin care se solicita incetarea grevei si pronunta de urgenta o hotarare prin care, dupa caz:

a) respinge cererea angajatorului;

b) admite cererea angajatorului si dispune incetarea grevei ca fiind ilegala.

(2) Hotararile pronuntate de tribunal sunt supuse numai apelului.*)

Adnotãri
Intrare in vigoare
*)

Alineatul (2) intra in vigoare la 1 februarie 2013, potrivit articolului unic pct. 1 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 44/2012 privind modificarea art. 81 din Legea nr. 76/2012 pentru punerea in aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedura civila, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 606 din 23 august 2012.

Tematici CCMU | Dialog social | Dreptul muncii | Societati comerciale

Fisa actului

Legea 62/2011 privind dialogul social (abrogat) a fost publicata in
Monitorul Oficial partea 1, nr. 322 din 10 mai 2011
Emitent: Parlamentul Romaniei
Data intrarii in vigoare: 13 mai 2011

Numar republicari: 1
Ultima republicare in: Monitorul Oficial partea 1, nr. 625 din 31 august 2012

Actul a fost abrogat prin

Ascunde
Articole conexe
281 Documente Anexe la Codul Muncii