Legea dialogului social (legea 62/2011)

Articolul 166 - Continutul sesizarii pentru concilierea conflictului colectiv de munca

In toate cazurile, sesizarea pentru concilierea conflictului colectiv de munca se formuleaza in scris si va cuprinde in mod obligatoriu urmatoarele mentiuni:

a) angajatorul sau organizatia patronala, cu indicarea sediului si datelor de contact ale acestuia/acesteia;

b) obiectul conflictului colectiv de munca si motivarea acestuia;

c) dovada indeplinirii cerintelor prevazute la art. 161-163;

d) desemnarea nominala a persoanelor delegate sa reprezinte la conciliere organizatia sindicala reprezentativa sau, dupa caz, reprezentantii angajatilor.

Articolul 167 - Partile concilierii, medierii si arbitrarii conflictelor colective de munca

Concilierea, medierea si arbitrarea conflictelor colective de munca se fac numai intre partile aflate in conflict.

Articolul 168 - Obligativitatea procedurii de conciliere. Desemnarea delegatului MMFPS sau ITM. Convocarea partilor

(1) Procedura de conciliere este obligatorie.

(2) In termen de 3 zile lucratoare de la inregistrarea sesizarii, Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale, in cazul conflictelor colective de munca la nivel de grup de unitati sau la nivel sectorial, respectiv inspectoratul teritorial de munca, in cazul conflictelor colective de munca la nivel de unitate, desemneaza delegatul sau pentru participarea la concilierea conflictului colectiv de munca si comunica datele persoanei desemnate atat organizatiei sindicale ori reprezentantilor angajatilor, cat si angajatorului sau organizatiei patronale.

(3) Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale, respectiv inspectoratul teritorial de munca, dupa caz, convoaca partile la procedura de conciliere intr-un termen ce nu poate depasi 7 zile lucratoare de la data desemnarii delegatului.

Articolul 169 - Desemnarea delegatiei din partea sindicatelor sau reprezentantilor angajatilor

(1) Pentru sustinerea intereselor lor la conciliere, sindicatele reprezentative sau, dupa caz, reprezentantii angajatilor desemneaza o delegatie formata din 2-5 persoane, care va fi imputernicita in scris sa participe la concilierea organizata de Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale sau de inspectoratul teritorial de munca, dupa caz. Din delegatia sindicala pot face parte si reprezentanti ai federatiei sau ai confederatiei sindicale la care organizatia sindicala este afiliata.

(2) Poate fi aleasa ca delegat al sindicatelor reprezentative sau, dupa caz, al reprezentantilor angajatilor orice persoana care indeplineste urmatoarele conditii:

a) are capacitate deplina de exercitiu;

b) este angajat al unitatii sau reprezinta federatia ori confederatia sindicala reprezentativa la care organizatia sindicala care a declansat conflictul de munca este afiliata.

Articolul 170 - Desemnarea delegatiei din partea angajatorului sau organizatiei patronale

Pentru sustinerea intereselor sale la conciliere, angajatorul sau organizatia patronala desemneaza printr-o imputernicire scrisa o delegatie compusa din 2-5 persoane care sa participe la conciliere.

Articolul 171 - Verificarea imputernicirilor. Procesul-verbal privind dezbaterile din timpul concilierii

(1) La data fixata pentru conciliere, delegatul Ministerului Muncii, Familiei si Protectiei Sociale sau al inspectoratului teritorial de munca, dupa caz, verifica imputernicirile delegatilor partilor si staruie ca acestia sa actioneze pentru a se realiza concilierea.

(2) Sustinerile partilor si rezultatul dezbaterilor se consemneaza intr-un proces-verbal, semnat de catre parti si de delegatul Ministerului Muncii, Familiei si Protectiei Sociale sau al inspectoratului teritorial de munca, dupa caz.

(3) Procesul-verbal se intocmeste in original, cate unul pentru fiecare parte participanta la conciliere si unul pentru delegatul Ministerului Muncii, Familiei si Protectiei Sociale sau al inspectoratului teritorial de munca, dupa caz.

Articolul 172 - Acordul cu privire la solutionarea revendicarilor formulate in cadrul conflictului colectiv de munca

In cazul in care in urma dezbaterilor se ajunge la un acord cu privire la solutionarea revendicarilor formulate, conflictul colectiv de munca se considera incheiat.

Articolul 173 - Acordul partial cu privire la solutionarea conflictului colectiv de munca

In situatiile in care acordul cu privire la solutionarea conflictului colectiv de munca este numai partial, in procesul-verbal se vor consemna revendicarile asupra carora s-a realizat acordul si cele ramase nesolutionate, impreuna cu punctele de vedere ale fiecarei parti referitoare la acestea din urma.

Articolul 174 - Aducerea la cunostinta angajatilor a rezultatelor concilierii

Rezultatele concilierii vor fi aduse la cunostinta angajatilor de catre cei care au facut sesizarea pentru efectuarea concilierii.

Tematici CCMU | Dialog social | Dreptul muncii | Societati comerciale

Fisa actului

Legea 62/2011 privind dialogul social a fost publicata in
Monitorul Oficial partea 1, nr. 322 din 10 mai 2011
Emitent: Parlamentul Romaniei
Data intrarii in vigoare: 13 mai 2011

Numar republicari: 1
Ultima republicare in: Monitorul Oficial partea 1, nr. 625 din 31 august 2012

Ascunde
Articole conexe
281 Documente Anexe la Codul Muncii