Legea dialogului social (legea 62/2011) (abrogat)

Articolul 114
Bugetul Consiliului Economic si Social. Indemnizatiile membrilor. Alte surse de venit.

Din lipsa unui titlu oficial, articolul a fost denumit de catre Rubinian

(abrogat)

(1) Consiliul Economic si Social are buget propriu, care face parte din bugetul de stat.

(2) Pentru activitatea desfasurata, membrii Consiliului Economic si Social primesc o indemnizatie in cuantum de 20% din cuantumul indemnizatiei stabilite pentru presedinte.

(3) Pentru activitatea desfasurata, membrii comisiilor de specialitate permanente care nu au calitatea de membru al Consiliului Economic si Social au dreptul la o indemnizatie lunara in cuantum de pana la 10% din cuantumul indemnizatiei stabilite pentru presedinte.

(4) Cuantumul indemnizatiilor prevazute la alin. (3) se stabileste de plenul Consiliului Economic si Social, cu incadrarea in sumele aprobate prin buget cu aceasta destinatie.

(5) Proiectul bugetului Consiliului Economic si Social se aproba de catre plenul Consiliului Economic si Social.

(6) Pentru organizarea si functionarea Consiliului Economic si Social se aloca de la bugetul de stat, prin legile bugetare anuale, fondurile aferente urmatoarelor categorii de cheltuieli:

a) cheltuielile curente si cheltuielile de capital;

b) indemnizatiile si contributiile sociale aferente pentru membrii Consiliului Economic si Social si pentru membrii comisiilor de specialitate permanente care nu au calitatea de membri ai Consiliului Economic si Social;

c) plata cotizatiilor anuale datorate organizatiilor internationale la care Consiliul Economic si Social este afiliat;

d) sumele necesare realizarii analizelor si studiilor prevazute in atributiile Consiliului Economic si Social la art. 86 lit. c);

e) sumele necesare platii colaboratorilor externi ai Consiliului Economic si Social.

(7) Consiliul Economic si Social poate primi donatii si sponsorizari in conditiile legii.

Fisa articolului

Tematici CCMU | Dialog social | Dreptul muncii | Societati comerciale

Fisa actului

Legea 62/2011 privind dialogul social (abrogat) a fost publicata in
Monitorul Oficial partea 1, nr. 322 din 10 mai 2011
Emitent: Parlamentul Romaniei
Data intrarii in vigoare: 13 mai 2011

Numar republicari: 1
Ultima republicare in: Monitorul Oficial partea 1, nr. 625 din 31 august 2012

Actul a fost abrogat prin

Ascunde
Articole conexe
281 Documente Anexe la Codul Muncii