Legea dialogului social (legea 62/2011) (abrogat)

Articolul 72
Conditiile de reprezentativitate a organizatiilor patronale

Din lipsa unui titlu oficial, articolul a fost denumit de catre Rubinian

(1) Sunt reprezentative la nivel national sau de sector de activitate organizatiile patronale care indeplinesc cumulativ urmatoarele conditii:

A. la nivel national:

a) au statut legal de confederatie patronala;

b) au independenta organizatorica si patrimoniala;

c) au ca membri patroni ale caror unitati cuprind cel putin 7% din angajatii din economia nationala, cu exceptia angajatilor din sectorul bugetar;

d) au structuri teritoriale in cel putin jumatate plus unu din judetele Romaniei, inclusiv in municipiul Bucuresti;

B. la nivel de sector de activitate:

a) au statut legal de federatie patronala;

b) au independenta organizatorica si patrimoniala;

c) au ca membri patroni ale caror unitati cuprind cel putin 10% din efectivul angajatilor sectorului de activitate, cu exceptia angajatilor din sectorul bugetar;

C. la nivel de unitate, reprezentativ de drept este angajatorul.

 

(2) Indeplinirea conditiilor de reprezentativitate prevazute la alin. (1) se constata, prin hotarare, de catre Tribunalul Municipiului Bucuresti, la cererea organizatiei patronale, prin depunerea la instanta a documentatiei prevazute la art. 73.

(3) Hotararea se motiveaza si se comunica in 15 zile de la pronuntare.

(4) Hotararea judecatoreasca poate fi atacata numai cu apel.*)

Adnotãri
Intrare in vigoare
*)

Alineatul (4) intra in vigoare la 1 februarie 2013, potrivit articolului unic pct. 1 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 44/2012 privind modificarea art. 81 din Legea nr. 76/2012 pentru punerea in aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedura civila, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 606 din 23 august 2012.

Tematici CCMU | Dialog social | Dreptul muncii | Societati comerciale

Fisa actului

Legea 62/2011 privind dialogul social (abrogat) a fost publicata in
Monitorul Oficial partea 1, nr. 322 din 10 mai 2011
Emitent: Parlamentul Romaniei
Data intrarii in vigoare: 13 mai 2011

Numar republicari: 1
Ultima republicare in: Monitorul Oficial partea 1, nr. 625 din 31 august 2012

Actul a fost abrogat prin

Ascunde
Articole conexe
281 Documente Anexe la Codul Muncii