Legea dialogului social (legea 62/2011)

Articolul 62
Activitati ce pot fi desfasurate de organizatiile patronale in vederea realizarii scopului

Din lipsa unui titlu oficial, articolul a fost denumit de catre Rubinian

(1) In vederea realizarii scopului pentru care sunt infiintate, organizatiile patronale:

a) reprezinta, promoveaza, sustin si apara interesele economice, juridice si sociale ale membrilor lor;

b) promoveaza concurenta loiala, in conditiile legii;

c) desemneaza, in conditiile legii, reprezentanti la negocierea si incheierea contractelor colective de munca, la alte tratative si acorduri in relatiile cu autoritatile publice si cu sindicatele, precum si in structurile bipartite si tripartite de dialog social;

d) elaboreaza si promoveaza coduri de conduita in afaceri;

e) promoveaza principiile responsabilitatii sociale;

f) asigura pentru membrii lor informarea, facilitarea de relatii intre acestia, precum si cu alte organizatii, promovarea progresului managerial, servicii de consultanta si asistenta de specialitate, inclusiv in domeniul ocuparii si formarii profesionale, precum si al sanatatii si securitatii in munca;

g) la cererea membrilor acestora, au dreptul de a-i asista si reprezenta in fata instantelor de judecata de toate gradele, a organelor de jurisdictie, a altor institutii sau autoritati, prin aparatori proprii sau alesi;

h) elaboreaza si implementeaza politici de ocupare si plasare a fortei de munca;

i) elaboreaza strategii si politici de dezvoltare economicosociala la nivel sectorial si national, in conditiile legii;

j) infiinteaza si administreaza, in conditiile legii, in interesul membrilor lor, unitati sociale, de cultura, invatamant si cercetare in domeniul propriu de interes, societati comerciale, de asigurari, precum si banca proprie.

 

(2) Organizatiile patronale sunt abilitate sa asigure orice servicii cerute de membrii lor, in conditiile legii.

Tematici CCMU | Dialog social | Dreptul muncii | Societati comerciale

Fisa actului

Legea 62/2011 privind dialogul social a fost publicata in
Monitorul Oficial partea 1, nr. 322 din 10 mai 2011
Emitent: Parlamentul Romaniei
Data intrarii in vigoare: 13 mai 2011

Numar republicari: 1
Ultima republicare in: Monitorul Oficial partea 1, nr. 625 din 31 august 2012

Ascunde
Articole conexe
281 Documente Anexe la Codul Muncii