Legea dialogului social (legea 62/2011)

Articolul 6
Prevederi obligatorii ale statutului unei organizatii sindicale

Din lipsa unui titlu oficial, articolul a fost denumit de catre Rubinian

(1) Statutele organizatiilor sindicale cuprind cel putin urmatoarele prevederi cu privire la:

a) scopul constituirii, denumirea si sediul organizatiei sindicale;

b) modul in care se dobandeste si inceteaza calitatea de membru al organizatiei sindicale;

c) drepturile si indatoririle membrilor;

d) modul de stabilire si incasare a cotizatiei;

e) organele executive de conducere, denumirea acestora, modul de alegere si de revocare, durata mandatelor si atributiile lor;

f) conditiile si normele de deliberare pentru modificarea statutului si de adoptare a hotararilor;

g) marimea si compunerea patrimoniului initial;

h) divizarea, comasarea sau dizolvarea organizatiei sindicale, transmiterea ori, dupa caz, lichidarea patrimoniului.

 

(2) Clauzele statutare contrare legilor in vigoare sunt nule de drept.

Tematici CCMU | Dialog social | Dreptul muncii | Societati comerciale

Fisa actului

Legea 62/2011 privind dialogul social a fost publicata in
Monitorul Oficial partea 1, nr. 322 din 10 mai 2011
Emitent: Parlamentul Romaniei
Data intrarii in vigoare: 13 mai 2011

Numar republicari: 1
Ultima republicare in: Monitorul Oficial partea 1, nr. 625 din 31 august 2012

Ascunde
Articole conexe
281 Documente Anexe la Codul Muncii