Legea 97/2015
pentru modificarea art. 137 alin. (1) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii

Tematici Dreptul muncii

Fisa actului

Legea 97/2015 pentru modificarea art. 137 alin. (1) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii a fost publicata in
Monitorul Oficial partea 1, nr. 316 din 8 mai 2015
Emitent: Parlamentul Romaniei
Data intrarii in vigoare: 11 mai 2015

Ascunde

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Articol unic.

Alineatul (1) al articolului 137 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 345 din 18 mai 2011, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi va avea următorul cuprins:

"Art. 137.

(1) Repausul săptămânal este de 48 de ore consecutive, de regulă sâmbăta şi duminica."

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (1) din Constituţia României, republicată.

PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR VALERIU-ŞTEFAN ZGONEA

PREŞEDINTELE SENATULUI CĂLIN-CONSTANTIN-ANTON POPESCU-TĂRICEANU

Bucureşti,

7 mai 2015.

Nr. 97.

281 Documente Anexe la Codul Muncii