Legea 64/2018
pentru completarea alin. (1) al art. 139 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii

Tematici Dreptul muncii

Fisa actului

Legea 64/2018 pentru completarea alin. (1) al art. 139 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii a fost publicata in
Monitorul Oficial partea 1, nr. 226 din 13 martie 2018
Emitent: Parlamentul Romaniei
Data intrarii in vigoare: 16 martie 2018

Ascunde

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Articol unic. -

La articolul 139 alineatul (1) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 345 din 18 mai 2011, cu modificările și completările ulterioare, după sintagma "- 24 ianuarie - Ziua Unirii Principatelor Române;" se introduce o nouă liniuță, cu următorul cuprins:

 

"- Vinerea Mare, ultima zi de vineri înaintea Paștelui;".

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (1) din Constituția României, republicată.

 

PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR

NICOLAE-LIVIU DRAGNEA           

 

PREȘEDINTELE SENATULUI

CĂLIN-CONSTANTIN-ANTON POPESCU-TĂRICEANU

 

București, 12 martie 2018.

 

Nr. 64.

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Articol unic. -

La articolul 139 alineatul (1) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 345 din 18 mai 2011, cu modificările și completările ulterioare, după sintagma "- 24 ianuarie - Ziua Unirii Principatelor Române;" se introduce o nouă liniuță, cu următorul cuprins:

 

"- Vinerea Mare, ultima zi de vineri înaintea Paștelui;".

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (1) din Constituția României, republicată.

 

PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR

NICOLAE-LIVIU DRAGNEA            PREȘEDINTELE SENATULUI

CĂLIN-CONSTANTIN-ANTON POPESCU-TĂRICEANU

București, 12 martie 2018.

 

Nr. 64.

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Articol unic. -

La articolul 139 alineatul (1) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 345 din 18 mai 2011, cu modificările și completările ulterioare, după sintagma "- 24 ianuarie - Ziua Unirii Principatelor Române;" se introduce o nouă liniuță, cu următorul cuprins:

 

"- Vinerea Mare, ultima zi de vineri înaintea Paștelui;".

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (1) din Constituția României, republicată.

 

PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR

NICOLAE-LIVIU DRAGNEA            PREȘEDINTELE SENATULUI

CĂLIN-CONSTANTIN-ANTON POPESCU-TĂRICEANU

București, 12 martie 2018.

 

Nr. 64.

281 Documente Anexe la Codul Muncii