Legea 52/2023
pentru completarea alin. (1) al art. 139 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii

Tematici Dreptul muncii

Fisa actului

Legea 52/2023 pentru completarea alin. (1) al art. 139 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii a fost publicata in
Monitorul Oficial partea 1, nr. 186 din 6 martie 2023
Emitent: Parlamentul României
Data intrarii in vigoare: 9 martie 2023

Ascunde

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Articol unic.

La alineatul (1) al articolului 139 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 345 din 18 mai 2011, cu modificările şi completările ulterioare, după liniuţa "- 1 şi 2 ianuarie;" se introduc două noi liniuţe, cu următorul cuprins:

"- 6 ianuarie - Botezul Domnului - Boboteaza;

- 7 ianuarie - Soborul Sfântului Proroc Ioan Botezătorul;".

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (1) din Constituţia României, republicată.

p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,

CIPRIAN-CONSTANTIN ŞERBAN p. PREŞEDINTELE SENATULUI,

ALINA-ŞTEFANIA GORGHIU

Bucureşti, 3 martie 2023.

 

Nr. 52.

281 Documente Anexe la Codul Muncii