Legea 480/2003
pentru modificarea lit. e) a art. 50 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii

Tematici Dreptul muncii

Fisa actului

Legea 480/2003 pentru modificarea lit. e) a art. 50 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii a fost publicata in
Monitorul Oficial partea 1, nr. 814 din 18 noiembrie 2003
Emitent: Parlamentul României
Data intrarii in vigoare: 18 noiembrie 2003

Ascunde

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Articol unic.

Litera e) a articolului 50 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 72 din 5 februarie 2003, se modifică şi va avea următorul cuprins:

"e) exercitarea unei funcţii în cadrul unei autorităţi executive, legislative ori judecătoreşti, pe toată durata mandatului, dacă legea nu prevede altfel;".

Această lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 9 septembrie 2003, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituţia României.

 

PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR

VALER DORNEANU

 

Această lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 27 octombrie 2003, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituţia României.

PREŞEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VĂCĂROIU

 

Bucureşti, 12 noiembrie 2003.

 

Nr. 480.

281 Documente Anexe la Codul Muncii