Legea 395/2005
privind suspendarea pe timp de pace a serviciului militar obligatoriu si trecerea la serviciul militar pe baza de voluntariat

Fisa actului

Legea 395/2005 privind suspendarea pe timp de pace a serviciului militar obligatoriu si trecerea la serviciul militar pe baza de voluntariat a fost publicata in
Monitorul Oficial partea 1, nr. 1155 din 20 decembrie 2005
Emitent: Parlamentul Romaniei
Data intrarii in vigoare: 20 decembrie 2005

Ascunde

    Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

 

   Art. 1. - Cetatenii romani, barbati si femei, care indeplinesc conditiile prevazute de legislatia in vigoare, pot efectua, pe baza de voluntariat, orice forma a serviciului militar, fara discriminare.

   Art. 2. - (1) Incepand cu data de 1 ianuarie 2007, executarea serviciului obligatoriu, in calitate de militar in termen si militar cu termen redus, se suspenda.

   (2) Ultima incorporare a recrutilor pentru militarii in termen va fi in luna octombrie 2006, iar pentru militarii cu termen redus, in luna iunie 2006.

   Art. 3. - Pe durata starii de razboi, a starii de mobilizare, precum si pe timpul starii de asediu, executarea serviciului militar devine obligatorie, in conditiile legii.

   Art. 4. - Dupa data prevazuta la art. 2 alin. (1), cetatenii romani, barbati, la implinirea varstei de 18 ani, se vor prezenta la centrele militare numai pentru luarea in evidenta militara, selectionare, stabilirea aptitudinilor si a optiunilor privind modul de indeplinire a indatoririlor militare, in situatiile prevazute la art. 3.

Modificat de Lege nr. 223 din 18/11/2010 Articolul 1 la 29/11/2010

 

   Art. 5. - Organizarea si functionarea recrutarii si selectiei cetatenilor pentru efectuarea serviciului militar pe baza de voluntariat vor fi reglementate prin hotarare a Guvernului, pana la data de 31 decembrie 2006.

   Art. 6. - In termen de 6 luni de la data intrarii in vigoare a prezentei legi, Guvernul va prezenta Parlamentului proiectul de lege privind pregatirea populatiei pentru aparare si cel al legii privind statutul soldatilor si gradatilor voluntari, in noile conditii.

   Art. 7. - Dispozitiile Legii nr. 46/1996 privind pregatirea populatiei pentru aparare, cu modificarile si completarile ulterioare, si ale actelor normative emise pentru executarea acesteia se aplica in continuare, in masura in care nu contravin prevederilor prezentei legi.

 

    Aceasta lege a fost adoptata de Parlamentul Romaniei, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (1) din Constitutia Romaniei, republicata.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR                          PRESEDINTELE SENATULUI

         ADRIAN NASTASE                                      NICOLAE VACAROIU

 

    Bucuresti, 16 decembrie 2005.

    Nr. 395.

281 Documente Anexe la Codul Muncii